1 op 4 leerlingen spreekt thuis geen Nederlands

Deze zomer maakte het Vlaams Belang in Denderleeuw de cijfers van Kind en Gezin al bekend en hieruit bleek dat 1 op 3 pasgeborenen wordt opgevoed in een anderstalig gezin. De partij analyseerde nu ook de cijfers van Agodi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 

Kristof Slagmulder: “In Denderleeuw is 25% van de leerlingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs anderstalig in de periode 2015-2016. Vijf jaar eerder was dat 15%. Uit de gegevens van Agodi wordt duidelijk dat het aandeel anderstaligen in onze scholen een snelle opmars kent en in een aantal scholen ontstellende proporties aanneemt” steekt het gemeenteraadslid van wal.

 

“Het aandeel leerlingen in het basisonderwijs die thuis geen Nederlands spreekt, bedraagt in de periode 2015-2016 maar liefst 28%. Dit aantal is in vijf jaar tijd met 8% gestegen: een razendsnelle evolutie. Tussen de verschillende scholen zijn er onderling grote verschillen. In vrije basisschool KCD en GO! Basisschool Atheneum is de situatie ronduit schrijnend met respectievelijk 41% en 37% anderstaligen in het lager onderwijs” vervolgt hij.

 

“In het secundair onderwijs bedraagt dat aandeel anderstalige leerlingen in de periode 2015-2016 zo´n 20%. Het gaat om een stijging in vijf jaar met meer dan de helft. In secundaire school GO! Atheneum spreekt 23% van de leerlingen thuis geen Nederlands. In het IKSO zo´n 18%” zegt Kristof.

 

“Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het de hoogste tijd is voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende vervreemding van Denderleeuw te stoppen. Het Vlaams Belang eist in Denderleeuw een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen. Daarenboven is het belangrijk dat kinderen op school steeds Nederlands spreken, ook op de speelplaats. Hoe frequenter een kind Nederlands spreekt, des te sneller het de taal onder de knie zal krijgen. Verder moet er maximaal gefocust worden op de overdracht van onze Europese waarden en normen” besluit Slagmulder.