Nieuws

12 gezinnen uit Denderleeuw leven (zich in) in armoede

In de week van 12 tem 17 maart 2021 leven 12 gezinnen met een beperkt budget. De gezinnen nemen deel aan de ‘Inleefweek Armoede’ van Welzijnszorg georganiseerd door Samenlevingsopbouw. Tijdens de Inleefweek leven de deelnemers met een beperkt budget: €60 per volwassene en €20 perkind. Elke dag krijgen ze bovendien een opdracht, gegrepen uit het leven van mensen in armoede.

De Inleefweek Armoede wil de ogen van de deelnemers openen voor de problemen van een leven inarmoede. 1op 7 Belgen leeft in armoede. Ze knokken elke dag om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. “We willen via dit project aandacht blijven vragen voor de sociale uitsluiting die mensen in armoede ervaren in onze gemeente”, vertelt Eva Meerpoel van Samenlevingsopbouw Oost- Vlaanderen. “Eind september kreeg Denderleeuw in de armoedebarometer de slechtste score vanOost-Vlaanderen. De armoedebarometer bevat een overzicht van 12 verschillende cijfers die allen iets te maken hebben met armoede. Armoede toont zich op alle levensdomeinen. In Denderleeuw zien we een o.a. stijging in energiearmoede, onderwijsarmoede (OKI-waarde) en werkloosheid. Het woonpatrimonium is verouderd en het aantal eenoudergezinnen neemt toe.“

“De cijfers zijn gekend. Nu is het belangrijk er iets mee te doen. Met deze inleefweek, willen we het armoedebeleid van Denderleeuw versterken. We zijn dan ook zeer blij dat zowel leden van het college, medewerkers van de gemeente en enkele inwoners de uitdaging aan gaan”, gaat opbouwwerker Eva verder. In Denderleeuw engageren zich in totaal 12 deelnemers voor de inleefweek die elk vanuit hun positie verschil kunnen maken in het armoedebeleid. De deelnemers kunnen na één week nog niet weten wat een leven in armoede allemaal op langere termijn doet met eenmens, maar hebben wel meer begrip voor wat mensen in armoede dagelijks meemaken.”

“Het gemeentebestuur steunt dit initiatief van Samenlevingsopbouw Denderleeuw. We kunnen niet om de stijgende armoedeproblematiek in onze gemeente heen, het is een realiteit. Ook in het meerjarenplan benoemen we dit en maken we werk van acties rond armoede. De boodschap ‘Elke inwoner mee in de boot’, zoals in het meerjarenplan beschreven staat, nemen we ernstig. Via deze Inleefweek armoede willen we de dialoog en het debat over armoedebestrijding aan gaan”, aldus schepen Sofie Renders.

Ben je benieuwd naar hoe de deelnemers de week beleven? Dan kan je dit volgen via de facebookpagina van Samenlevingsopbouw Denderleeuw.