Nieuws

316 vastgestelde GAS-inbreuken in 2022

Vorig jaar, in 2022, werden in totaal 316 GAS-inbreuken vastgesteld op het grondgebied van Denderleeuw. 134 inbreuken werden vastgesteld door de gemeentelijke ambtenaren, 177 door de lokale politie en 5 door de OVAM-vaststellers.

“Om overlast op een snelle en doeltreffende manier aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te voeren, is het voor bevoegde gemeentelijke ambtenaren en de lokale politie mogelijk om GAS-inbreuken vast stellen”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “De lokale politie stelde vorig jaar 177 inbreuken vast. Het grootste aantal werd vastgesteld bij fout parkeren (133), het oneigenlijk gebruik van middelen (10), nachtlawaai (7) en geluidsoverlast (5). De bevoegde gemeentelijke ambtenaren stelden 134 inbreuken vast waarbij het onderhoud van voetpaden (71) en sluikstorten (49) de grootste waren.”

“In december vorig jaar gingen ook voor de eerste keer OVAM-vaststellers op pad. Via hen willen we personen die zwerfvuil achterlaten op ons grondgebied op heterdaad betrappen. Zij stelden 5 inbreuken vast. De verslagen van al deze inbreuken worden doorgestuurd naar de provinciale sanctionerend ambtenaar die uiteindelijk beslist of er effectief een GAS-boete wordt opgelegd”, aldus schepen Andy Depetter.