45000 euro subsidie voor extra bos Denderleeuw

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft dit jaar voor 3,2 miljoen euro subsidies verleend uit het zogenaamde Boscompensatiefonds.

Ook in Denderleeuw zal op basis van deze middelen extra bos worden gecreëerd.

 

Ontbossing is in Vlaanderen gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren, hetzij in natura, hetzij door het storten van een bijdrage in het Boscompensatiefonds.

 

Onder meer via een projectoproep subsidieert de minister net als de voorgaande jaren de aankoop van gronden voor bebossing door steden, gemeenten en provincies.

Dit jaar kunnen voor het eerst ook privé-initiatieven van individuele burgers, vzw’s en bedrijven in aanmerking komen. Geïnteresseerden konden tot 1 september 2015 een projectvoorstel indienen.

 

15 projecten werden ingediend, waarvan er uiteindelijk 11 werden geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van 386.000 euro en een extra bosoppervlakte van 21 hectare en 79 are.

In Denderleeuw zal Paul Van den Storm via een bebossingsproject in de Bruggemeersen ruim twee en een halve hectare extra bos realiseren.

 

 

Minister Joke Schauvliege: “Het bos zal als groene buffer fungeren ten aanzien van de omliggende bebouwing en de spoorlijn. Voor de aanplant zal worden samengewerkt met de gemeente, maar ook met lokale verenigingen en scholen. Het project biedt dus een duidelijke ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Ik ondersteun daarom het plan van Paul Van den Storm met een subsidie van 45.000 euro.”

 

De Brabanter Nico©