Nieuws

458 extra plaatsen voor onderwijs in regio

Een bovengemeentelijke taskforce bereikte een consensus over de verdeling van ruim 3 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs. Er is ook een extra budget voor het Leonardocollege van Denderleeuw. Voor de gemeente past dit in het meerjarenplan met aandacht voor ‘Denderleeuw, onderwijsspeler in de regio’, zegt burgemeester Jo Fonck.  Ook vorig jaar werden al extra subsidies binnengehaald.

Omdat de regio kampt met een groot aantal plaatsentekort kende minister Ben Weyts voor de onderwijszone Ninove 2,2 miljoen euro extra aan capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs toe. De verdeling van de extra middelen werd vanuit Denderleeuw gecoördineerd. Met het akkoord worden 458 plaatsen extra gecreëerd binnen de onderwijszone Ninove.

Sinds kort vormen de gemeenten Ninove, Denderleeuw, Liedekerke, Roosdaal en Haaltert samen ‘Onderwijszone Ninove’. “Toen bleek dat een bovengemeentelijke coördinator werd gezocht voor het verdelen van de 2,2 miljoen euro extra capaciteitsmiddelen, was onze gemeente al snel bereid deze rol op te nemen. De ambitie om als een gemeente een belangrijke speler te zijn in het onderwijsveld is immers een belangrijk punt in ons meerjarenplan” zegt schepen Jan De Nul.

Na een eerste vergadering werden vijf waardevolle en ambitieuze projecten naar voor geschoven. Vanuit Ninove werden er uitbreidingsvoorstellen opgemaakt voor het Hartencollege, Richtpunt Campus Ninove en het GO! Atheneum. Vanuit Roosdaal werd voor het Immaculata Maria-instituut een dossier ingediend en voor gemeente Denderleeuw diende Leonardocollege een voorstel tot uitbreiding in.

Na een finaal voorstel vanuit de dienst onderwijs van Denderleeuw werd er nu op 19 november  een consensus bereikt waarbij alle vijf projecten middelen krijgen toebedeeld.

“Er kunnen met deze middelen ook extra plaatsen gecreëerd worden in Denderleeuw” stelt Jan De Nul. “Voor het Leonardocollege wordt een budget van €429.722,48 vrijgemaakt. Het GO! verkoos  om fors te investeren in GO! Atheneum Ninove. Daarbij zorgt het GO! ervoor dat 853.764 euro aan middelen vanuit een andere onderwijszone toegevoegd aan de 2,2 miljoen euro die oorspronkelijk voorzien was voor onderwijszone Ninove. Het is mooi om te zien dat GO! belang hecht aan deze onderwijszone en blijft investeren in extra capaciteit” gaat De Nul verder.

“Het is nu nog wachten op groen licht vanuit de Vlaamse regering voor de definitieve toewijzing van deze middelen aan de geselecteerde projecten in onze regio. Ik wil alle partijen rond de tafel bedanken voor hun constructieve houding en het steeds in het achterhoofd houden van het einddoel, namelijk het creëren van extra plaatsen. Met deze consensus worden er 458 plaatsen extra gecreëerd binnen onderwijszone Ninove, dat werkt de tekorten zeker nog niet weg, maar het is een mooie stap in de juiste richting.” besluit De Nul. 

“Wij zijn al enkele jaren bezig met een taskforce voor de capaciteit onderwijs. Nu is er dus de uitbreiding naar meerdere gemeenten. Omwille van de toen al voorspelde capaciteitsproblemen in onze secundaire scholen ontvingen we vorig jaar anderhalf miljoen euro”, zegt Jo Fonck.  “De gemeenteraad keurde bovendien een éénmalige nominatieve investeringssubsidie ten bedrage van 19.000 euro goed aan de scholen IKSO en GO! Atheneum”.