Aanleg ontmoetingsplein aan kruispunt Drieselken-Kattestraat

Vanaf midden oktober start aannemer Pevenage & zoon met de totale vernieuwing van het kruispunt Drieselken-Kattestraat in Welle. De werken zullen ongeveer 6 weken duren. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding.

 

“Al in 2014 stelde de mobiliteitsdienst een proefopstelling op om de snelheid van het verkeer op het kruispunt Drieselken af te remmen”, licht Jan De Nul, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, toe. “Snelheidsonderzoek toonde aan dat deze ingreep loonde. Het aantal snelheidsovertredingen is immers gedaald met bijna 14% en ook de maximale snelheid is drastisch gedaald. De voorlopige verkeerssituatie krijgt daarom een definitief karakter met de aanleg van een nieuw ontmoetingsplein.”

 

Spelen & ontmoeten

 

Het Drieselken maakt deel uit van het speel- en ontmoetingsweefsel in Denderleeuw. “Dit zijn plekken in de gemeente waar we positieve ruimtebeleving en ontmoetingen willen stimuleren”, legt Yves De Smet, schepen voor Ruimtelijke Ordening uit. “Het centrale grasplein en de omliggende verharding zullen toelaten hier te spelen en ontmoetingsmomenten te organiseren door en voor de buurt.”

 

Bij het ontwerp werd gekozen voor duurzame materialen. “Zo wordt het plein aangelegd in gebakken kleiklinkers en zal de lange zitbank vervaardigd zijn uit duurzaam hardhout”, vertelt Sofie Renders, schepen voor Milieu en Duurzaamheid. “De boordstenen en straatgoten worden ter plaatse in beton gestort. Dit zorgt op termijn voor minder onkruidvorming. Qua openbaar groen werd gekozen voor een kleine selectie planten die in grote groepen bij elkaar staan. Dit vraagt minder onderhoud en ook de onkruidgroei wordt op die manier beperkt.”

 

Fasering van de werken

 

Tijdens de eerste fase zal de aannemer het bestaande asfalt wegschrapen. Ook de boordstenen en straatgoten worden dan opgebroken. Om de voetgangers op een veilige manier te kunnen laten passeren, tracht de aannemer om het voetpad in deze fase zo goed mogelijk te bewaren. De volgende stap is het uitzetten van het nieuwe wegprofiel en het ter plaatse storten van de nieuwe straatgoten en boordstenen.

Eens het nieuwe wegprofiel afgewerkt is, zal de aannemer het bestaande verkeerseiland uitbreken. Dan kan gestart worden met de aanleg van het nieuwe plein en de nieuwe voetpaden.

De laatste fase bestaat uit het asfalteren van het wegdek en het aanbrengen van de wegmarkeringen.

Schepen Jan De Nul: “De gemeente investeert ongeveer 175.000 euro in het project. De aannemer start midden oktober en heeft ongeveer 6 weken om het volledige project te voltooien. Later zorgt de gemeentelijke groendienst voor de aanplanting van het openbaar groen. Natuurlijk brengen wegenwerken onvermijdelijk ongemakken met zich mee. Maar wij garanderen dat we ons uiterste best doen om de hinder voor alle weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken.”

 

Wegomleiding

 

Tijdens de werken zal het kruispunt volledig afgesloten zijn. Plaatselijk verkeer is toegelaten tijdens bepaalde fases van de werken.

Doorgaand verkeer zal een omleiding moeten volgen:

– het verkeer vanaf de N45 (Expresweg) rijdt via de Kerkstraat, Broekstraat, Welleplein en Regentiestraat;

– het verkeer vanaf de N405 (Steenweg) volgt Steenveldlaan, Elf Dagwand, Langestraat, Regentiestraat, Welleplein, Broekstraat en Kerkstraat.

 

Meer info

 

Dienst Uitbestede werken: 053 640 664 – dorien.culo@denderleeuw.be