Nieuws

Actiecomite Red de Vlamoven tevreden met signaal schepencollege

Het college van Burgemeester en Schepenen besliste op zitting van 26 september 2017 om de stedenbouwkundige aanvraag met betrekking tot het opvullen van de Vlamovenput te weigeren.

 

Dieter Janssens, woordvoerder van het actiecomité: “Wij zijn heel tevreden met het signaal dat het schepencollege gegeven heeft door deze aanvraag te weigeren.”

 

“Op een heel korte tijd hebben wij in volle vakantieperiode een actiewebsite op poten gezet, zijn we het dossier gaan inkijken en hebben we de inwoners de mogelijkheid geboden op een eenvoudige manier een bezwaarschrift op te stellen via de website. Maar liefst 223 bezwaarschriften werden op 18 juli afgegeven op de gemeente.” vervolgt Dieter

 

En na rijp beraad viel op zitting van het schepencollege van 26 september het verdict: weigering van de stedenbouwkundige aanvraag.

 

“Van zodra de bezwaarschriften binnen kwamen stelde we vast dat de Vlamovenput, de vijver zeg maar, heel wat inwoners van Denderleeuw, Iddergem en Welle heel na aan het hart liggen. Los van het verdwijnen van dit mooie biotoop was de vrees van enorm veel inwoners ook de inpakt op

mobiliteit en veiligheid. 10 vrachtwagens die gedurende 300 dagen op smalle landbouwwegen af- en aanrijden, het zou een kwestie van tijd zijn voor er iets zou gebeuren. Temeer omdat de landbouwwegen gebruikt worden door schoolgaande jeugd, wandelaars en recreanten. Bezwaren waarin het schepencollege is gevolgd” zegt Dieter.

 

“De aanvrager kan tegen de beslissing van het schepencollege in beroep gaan bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, iets wat naar alle waarschijnlijkheid zal gebeuren. Hopelijk heeft de Deputatie oor naar de talrijk ingediende bezwaren, mocht dit niet zo zijn dan zetten we alles op het openbaar onderzoek inzake milieu, waartegen we ook bewaar kunnen indienen” besluit het actiecomité strijdvaardig.

NDB©
Foto : EMD ©