COVIDNieuws

Basisscholen staan ook tijdens de paasvakantie in voor opvang van kinderen in Denderleeuw

Dankzij de medewerking van de scholen en de vrijwillige hulp van leerkrachten wordt de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie tijdens de paasvakantie voortgezet in de scholen zelf. De buitenschoolse kinderopvang staat dus niet in voor dagopvang, maar behoudt de voor- en naschoolse opvang.

Naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen kregen de lokale besturen de opdracht om opvang te organiseren tijdens de paasvakantie voor kinderen waarvan de ouders aan het werk zijn in een cruciale sector of zelf geen opvang kunnen voorzien. Daarbij moeten de contactbubbels zoals op de scholen zoveel mogelijk intact blijven. Zo wordt kruisbesmetting vermeden.

Schepen voor Kinderopvang Sofie Renders: “Het in stand houden van de contactbubbels tijdens de paasvakantie was niet haalbaar door enkel beroep te doen op de buitenschoolse kinderopvang. Al gauw werd duidelijk dat, wanneer we een opvang in alle veiligheid wilden voorzien, we beroep moesten doen op de scholen. Spontaan gaven enkele directies en leerkrachten aan dat ze dit engagement wilden opnemen. Het werd snel duidelijk dat alle basisscholen opvang zouden voorzien tijdens de paasvakantie, met leerkrachten die dit op vrijwillige basis opnemen.”

“Als schepen voor Onderwijs is het hartverwarmend om zo’n solidariteit te zien. Ik ben de directies en de leerkrachten uiteraard dankbaar, maar ook het administratief personeel, de middagtoezichters en het poetspersoneel verdient een pluim. Zij staan eveneens dagelijks klaar om de kinderen in de beste omstandigheden naar school te kunnen laten gaan. Daar mogen we als gemeente fier op zijn”, vertelt Jan De Nul.

Inmiddels hebben de scholen de ouders gecontacteerd met de vraag om hun kind in te schrijven voor de opvang tijdens de paasvakantie. Daarbij dienen de ouders een attest voor te leggen dat aantoont dat ze in een cruciale sector werken. Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie blijft ook tijdens de paasvakantie de opvang dus gegarandeerd.

“De buitenschoolse kinderopvang staat dus niet in voor de dagopvang maar zal zijn activiteiten, zoals tijdens de schoolperiode, verder zetten. Dat wil zeggen: de kinderen voor en na schooltijd opvangen in de huidige bestaande bubbels”, vult schepen Sofie Renders nog aan.

Schepen voor Onderwijs Jan De Nul: “Wat het secundair onderwijs betreft, zal er geen specifieke opvang voorzien worden. Momenteel bieden er zich ook geen kinderen aan op de secundaire scholen. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij contact opnemen met ons gemeentelijk meldpunt onderwijs via het telefoonnummer 053 640 692 of onderwijs@denderleeuw.be.”