Nieuws

Belastingsvermindering voor alleenstaanden

OpenVLD Denderleeuw trekt de aandacht op de alleenstaanden in Denderleeuw en rekent bij het gemeentebestuur op een single-reflex in de vorm van een onrechtstreekse gemeentelijke belastingsvermindering van 50€.

 

Er zijn in Denderleeuw 2.290 alleenstaanden op een totaal van circa 8.200 gezinnen.

 

 

Tijdens de komende gemeenteraad van dinsdag 20 december ek. zal Open VLD-raadslid Guy Van Dalem de meerderheid van SPA en CD&V interpelleren over een thema dat zowat een kwart van de gezinnen in Denderleeuw aangaat.

 

Zoals algemeen geweten maken alleenwonenden immers een steeds belangrijker deel uit van de bevolking. 

Nog onlangs besliste de burgemeester van Mechelen Bart Somers om singles een verminderde gemeentelijke financiële bijdrage te laten leveren.

Alleenwonenden en alleenstaande oudergezinnen hebben het dan ook financieel zwaarder.

 

De algemene gezins- en gemeentebelasting (AGB) in Denderleeuw wordt geïnd op 100€ per gezin, alleenstaand of niet.

Ondanks de korting van 65€ die gegeven wordt aan mensen met een omniostatuut, vallen nog steeds vele alleenstaanden voor een eventuele verminderde AGB in Denderleeuw uit de boot.

 

OpenVLD Denderleeuw stelt daarom voor om ook alleenstaanden en eenoudergezinnen die niet van het omniostatuut kunnen genieten ook een redelijk voordeel aan te bieden, waarbij de forfaitaire AGB met 50€ verminderd wordt.

 

 

Guy Van Dalem zal tijdens de komende gemeenteraad het voorstel formuleren om aan alle alleenstaande gezinnen een belastingsvermindering toe te kennen van 50€ in de vorm van een aankoopbon die ingeruild kan worden bij alle lokale handelaars van Denderleeuw.