Nieuws

Beslissing omgevingsvergunningaanvraag Safa Dender verwacht tegen 24 april

Op donderdag 13 februari werden 1259 bezwaarschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning die aangevraagd werd door Safa Dender vzw. De vzw wil in de Stationsstraat magazijnen verbouwen tot een cultureel ontmoetingscentrum. Het college van burgemeester en schepenen moet ten laatste op 24 april 2020 een beslissing nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag.

“Zoals bekend is het college van burgemeester en schepenen geen voorstander van de plannen van Safa Dender vzw om de magazijnen gelegen in de Stationsstraat om te bouwen tot een cultureel ontmoetingscentrum. Het bovenlokale aspect van zo’n centrum baart ons namelijk zorgen. We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken. We zijn bezorgd over de inpasbaarheid van dit centrum in het BPA Stationsomgeving en zijn ons ook bewust van de mogelijke mobiliteitsproblemen”, aldus burgemeester Jo Fonck.

“Tegen de omgevingsvergunningsaanvraag werden 1259 bezwaarschriften ingediend. Momenteel worden de bezwaarschriften door onze diensten gecontroleerd op ontvankelijkheid. Want zo is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat er bezwaarschriften zijn ingediend op naam van overleden mensen of minderjarigen, en dat kan natuurlijk niet. Na de controle op ontvankelijkheid worden de bezwaarschriften nadien geëvalueerd. Ten laatste op 24 april 2020 moet er door het college van burgemeester en schepenen een beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag genomen worden. Uiterlijk 10 dagen na de genomen beslissing zal deze overgemaakt worden aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. Wie wil kan ook gedurende 30 dagen de beslissing raadplegen op de gemeentelijke website of komen inkijken op het gemeentehuis. We mogen ook niet vergeten dat er nog een beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing”, zegt schepen Alberic Sergooris.