Faits DiversNieuws

Betaalt gemeente 5000 euro voor geschonken monument?

Tijdens de vragenronde van de gemeenteraad van 29 november informeerde NVA naar een monument dat een aantal jaren geleden zou geschonken zijn door vzw Tes van Oere zeggen aan de gemeente Denderleeuw.

 

Het monument zou, volgens Lutgart Waegeman, geschonken zijn aan de gemeente Denderleeuw door TVOZ.

Sinds de schenking ligt het monument in de technische opslagplaats ven de gemeente.

 

In het verslag van het college van burgemeester en schepen van 8 oktober staat dat vzw Astpast €5000 krijgt van de gemeente voor dit monument.

Raar zegt Waegeman dat de gemeente nu nog eens €5000 betaald aan de vzw om dit kunstwerk aan te kopen.

 

Sofie Renders argumenteert dat volgens Art 43§2,13° van het gemeentedecceet een schenking pas definitief is na een goedkeuring in de gemeenteraad. Dit is destijds niet gebeurd. Dus zou, aldus Renders, het monument nog steeds eigendom zijn van de vzw. En meer bepaald van vzw Astpast aangezien zij, bij het splitten van TVOZ, zij dit monument gekregen hebben na een akkoord tussen beide vzw´s. De €5000 zat trouwens nog in het budget van 2013.

Renders besluit dus dat dit louter en alleen een opslag was voor de vzw omdat dit niet direct een plaats heeft gekregen.

 

Hoe de vork nu echt in de steel zit is nog maar de vraag.

 

Steven Debruyn, voorzitter van TVOZ, zegt dat hij in ieder geval niet gecontacteerd is over deze beslissing ook al zou dit bij de split zo overeengekomen zijn. Debruyn geeft ook mee dat het de bedoeling was om een klein monument te maken dat op het Welleplein kon een plaats krijgen. Maar het toenmalige bestuur heeft dit naast zich neergelegd en een monument van zes meter hoog gemaakt.

 

VZW Astpast wou voorlopig niet reageren.

 

Het voorstel dat nu op tafel ligt en zal besproken worden met Infrabel is om het aan de Kemelbrug te plaatsen. Maar om het op deze plaats te mogen zetten moet Infrabel toestemming geven.

Tot er hier een akkoord is zal het dus in de opslagplaats blijven liggen.