Nieuws

Burgemeester legt samenscholingsverbod op voor Kasteeltuin: “Personen met verkeerde intenties zijn niet welkom”

Naar aanleiding van een reeks overlastincidenten in de Kasteeltuin en omgeving legt burgemeester Jo Fonck, bij burgemeestersbesluit, een samenscholingsverbod op. Het samenscholingsverbod gaat in vanaf vrijdag 11 augustus en geldt voor een maand.

“De voorbije twee maanden vonden een reeks incidenten plaats in de Kasteeltuin en de directe omgeving. Dit gaat van ordeverstoring tot vechtpartijen. De problemen zijn niet nieuw en we namen in het verleden reeds maatregelen om de overlast te beperken, gaande van het wegnemen van zitbanken tot identiteitscontroles, hoorzittingen met ouders van betrokkenen en plaatsverboden”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “Ons station is het tweede grootste van Oost-Vlaanderen en brengt heel wat pendelaars op de been. Dagelijks maken zo’n 10.000 personen gebruik van het station. Samen met de lokale politie stel ik ook vast dat de incidenten in de stationsomgeving vaak plaatsvinden met jongeren die niet woonachtig zijn in Denderleeuw, ook buiten de schoolperiode. Daarom kreeg ik de vraag van verschillende bevolkingsgroepen om over te gaan tot harde actie. Zij willen niet langer dat onze Denderleeuwse jongeren geviseerd worden.”

“De Kasteeltuin blijkt door zijn ligging een aantrekkelijke locatie voor personen met slechte bedoelingen te zijn en daar moeten we paal en perk aan stellen. Om verdere verstoringen van de openbare orde te voorkomen en de veiligheid aan het Kasteeltje te verhogen, leg ik een samenscholingsverbod op voor één maand”, zegt burgemeester Fonck. “Groepen van vier personen of meer mogen niet meer rondhangen in de tuin van het Kasteeltje. We spreken over het binnengebied achter het Kasteeltje, Paardekastanje, Parklaan, Rozenlaan en De Nayerstraat. Tijdens de duurtijd van het verbod zal de lokale politie systematische controles uitvoeren op het naleven en zal het ook tussentijds geëvalueerd worden. Met dit samenscholingsverbod wil ik een sterk signaal geven aan personen met verkeerde intenties dat zij niet welkom zijn en de rust voor omwonenden laten terugkeren.”

Het samenscholingsverbod geldt niet tijdens evenementen die goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen en tijdens burgerlijke huwelijksplechtigheden die in het Kasteeltje of de tuin van het Kasteeltje plaatsvinden.