Nieuws

Burgemeester neemt kordate maatregelen tegen overlast: ”Plaatsverbod voor drie minderjarigen”

Op 3 en 14 maart vonden in de stationsomgeving enkele incidenten plaats. Om de overlast in de buurt tegen te gaan vaardigt burgemeester Jo Fonck, bij burgemeestersbesluit, een plaatsverbod uit voor drie minderjarigen. Deze minderjarigen waren aanwezig bij de voorgaande feiten. Het plaatsverbod gaat in vanaf maandag 27 maart en geldt voor een maand.

“De stationsomgeving heeft deze maand te maken gekregen met twee incidenten, meer bepaald vechtpartijen waarbij meerdere personen betrokken waren. We zetten sinds geruime tijd alle mogelijke middelen die we ter beschikking hebben in om de overlast tegen te gaan en ook nu gaan we over tot kordate maatregelen”, zeg burgemeester Jo Fonck. “Bij beide vechtpartijen waren drie minderjarigen aanwezig die gekend zijn bij de politie voor verschillende feiten. Twee minderjarigen wonen in de buurgemeenten, een van de minderjarigen woont in Denderleeuw.”

“Uit het bestuurlijk verslag van de politie over de twee incidenten blijkt dat het niet kan uitgesloten worden dat dit zich nogmaals voordoet in de stationsomgeving. We kunnen dit risico niet lopen. Gisteren, 23 maart, ontvingen we het bestuurlijk verslag van de politie en hierop heb ik beslist om met spoed over te gaan tot een plaatsverbod”, vertelt burgemeester Fonck. “Het plaatsverbod geldt voor 1 maand en kan eventueel nog twee keer verlengd worden met een maand. De minderjarigen mogen gedurende deze maand niet aanwezig zijn in het stationsgebouw, de straten rondom het station en het Kasteeltje met de achterliggende tuin. Indien de politie hen hier toch opmerkt, worden er extra maatregelen genomen.”

“We zijn een gemeente, maar krijgen steeds meer te maken met stedelijk problemen die overwaaien uit de hoofdstad. We hebben het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen, hebben te maken met zo’n 11.000 reizigers per dag en hebben een gunstige ligging ten opzichte van Brussel. Door deze factoren hebben we, meer dan andere gemeenten, te maken met overlast. We proberen deze met beperkte middelen aan te pakken en op te lossen. Met dit plaatsverbod wil ik een sterk signaal geven. Indien er in de toekomst nog meer incidenten zich voordoen, sluit ik niet uit dat er nog meer plaatsverboden uitgevaardigd zullen worden”, besluit burgemeester Fonck.