Nieuws

Burgers stellen zich burgerlijke partij tegen gemeente

Het is al een tijdje stil rond enkele “gevoelige” dossiers in Denderleeuw. Denken we aan het dossier rond de zonnepanelen en de aankoop van de gebouwen aan de Veldstraat.

 

Bert Van Vaerenbergh van Politiek Platform Vooruit en man van gemeenteraadslid Erna Scheerlinck: “Het dossier van de aankoop van de gebouwen aan de Veldstraat kwam aan bod op de gemeenteraad van januari 2017. Een vraag van onafhankelijk raadslid Erna Scheerlinck zorgde voor enige ophef op die gemeenteraad” steekt Bert van wal.  “Het College van Burgemeester en Schepenen wenste echter niet verder in te gaan op de gestelde vraag van het raadslid. De burgemeester stelde haar voor, dat zij zich dan maar burgerlijke partij moest stellen in deze zaak.”

 

Naar aanleiding van het verzoek van de burgemeester heeft de echtgenoot van raadslid Erna Scheerlinck het initiatief genomen het dossier te bestuderen. Hij was bereid een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen in verband met wantoestanden binnen de gemeente met betrekking tot de aankoop van de gebouwen aan de Veldstraat, voor zover het College van Burgemeester en Schepenen in gebreke zou blijven.

 

Bert Van Vaerenbergh: “Uit het dossier was immers gebleken dat de gemeente minstens 1 miljoen teveel euro heeft betaald. Nadat het CBS afzag van enige burgerlijke partijstelling tegen zichzelf, stelde ik mezelf dan ook burgerlijke partij tegen het gemeentebestuur, in naam van de gemeente, op basis van artikel 194 van het gemeentedecreet dat stelt: ´als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad nalaten in rechte op te treden,  kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente,…´ zegt Bert.

 

“Bovenop het teveel betaalde bedrag is er immers ook nog de saneringskost ten belope van 250.000 euro wat het totaal betaalde teveelbedrag op 1.380.000 euro brengt. Het is onverantwoord hierin te berusten.”  besluit Bert.

 

Dat een gemeenteraadslid zich burgerlijke partij stelt tegen zijn eigen gemeentebestuur is al uitzonderlijk. Dat echtgenoten zich samen burgerlijke partij stellen in deze zaak, Erna Scheerlinck in haar functie als gemeenteraadslid en haar echtgenoot als burger namens de gemeente, mag dan ook als een unicum worden beschouwd.