Nieuws

Buurtinformatienetwerk wordt uitgebreid

In Denderleeuw zijn momenteel reeds drie buurtinformatienetwerken actief. Lokale politie en gemeente ondersteunen nu de oprichting van vier nieuwe buurtinformatienetwerken: BIN Iddergem, BIN Denderleeuw Centrum, BIN Denderleeuw Huissegem en BIN Denderleeuw Leeuwbrug.

 

Geïnteresseerde burgers kunnen terecht op twee verschillende infoavonden.

-In Iddergem gaat die door op dinsdag 6 juni om 20 uur in de parochiezaal.

– In Denderleeuw vindt de infoavond plaats in Den Breughel op donderdag 8 juni, eveneens om 20 uur.

 

“Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, lokale politie en het gemeentebestuur. Bedoeling is de veiligheid in de buurt te verhogen door inwoners actief te betrekken bij de sociale controle. Het BIN steunt dus op de buurtbewoners, die als medewerkers van het netwerk een oogje in het zeil houden. Wie iets verdacht opmerkt, verwittigt steeds de politie op het noodnummer 101. De politie is en blijft dus het eerste aanspreekpunt bij misdrijven en verdachte handelingen”, legt de burgemeester uit.

 

“De leden van het BIN worden, bij dringende gevallen zoals inbraakpogingen, verwittigd via sms zodat ze alert kunnen reageren. Na afloop wordt feedback gegeven over de alarmsituatie. Daarnaast ontvangen de leden regelmatig tips en info via een maandelijkse nieuwsbrief. In de drie bestaande buurtinformatienetwerken, die van Welle, Hemelrijk en HaLieBloe, werkt dit systeem uitstekend”, vult de eerste schepen aan.

 

Vier nieuwe BIN’s starten op

 

“Dankzij het succes van de bestaande BIN’s, willen nu ook de resterende wijken in Denderleeuw aansluiten. Het voorbereidende werk is achter de rug met het aanstellen van een coördinator en stuurgroep per BIN, nu gaan we vol voor het werven van nieuwe leden. Hoe meer waakzame burgers hun straat en buurt in de gaten houden, hoe beter. Uiteindelijk willen we in de toekomst graag evolueren naar één BIN per deelgemeente”, vertelt de burgemeester.

 

“Geïnteresseerde inwoners kunnen terecht op twee infoavonden, waar de politie en coördinatoren meegeven hoe een buurtinformatienetwerk eigenlijk in elkaar zit. Bewoners van Iddergem zijn welkom in de parochiezaal op dinsdag 6 juni om 20 uur, voor de mensen uit Denderleeuw wordt op donderdag 8 juni Den Breughel opengesteld”, gaat de eerste schepen verder.

 

Wie kan lid worden?

 

Iedere inwoner (1 per adres) kan aansluiten bij één van de vier nieuwe BIN’s. De initiatiefnemers van de infoavond gaan in heel de deelgemeente rond met een folder en inschrijvingsstrookje. Je kan meteen bij hen inschrijven, je aanmelden tijdens de infoavond of later je gegevens (naam, adres, e-mail en gsm) mailen of bezorgen aan de coördinator of medewerkers. Het lidmaatschap is volledig gratis.

 

Contactgegevens BIN

 

bin.iddergem@gmail.com – coördinator Wilfried Vercammen: Parochiestraat 65 – 0475 66 46 47

bin.denderleeuw.centrum@gmail.com – coördinator Willy Hauben: Veldstraat 116 – 0473 95 79 00

bin.denderleeuw.huissegem@gmail.com – coördinator Linda Van de Velde: Landuitstraat 1 – 053 66 64 82

bin.denderleeuw.leeuwbrug@gmail.com – coördinator: Olivier Depoorter: Stationsstraat 34 – 0475 70 69 97