Nieuws

Centraal aanmelden voor het Denderleeuws basisonderwijs vanaf 2020

Denderleeuw kampt al enkele jaren met een capaciteitsproblematiek in het onderwijs. Om te vermijden dat ouders in de toekomst voor de schoolpoort moeten kamperen, wordt het inschrijvingsproces voor de basisscholen volledig gedigitaliseerd. Vanaf 2020 zullen ouders hun kinderen kunnen aanmelden via het centraal aanmeldingsregister ofwel CAR.

“Denderleeuw kampt al enkele jaren met een capaciteitsproblematiek in het onderwijs. Er zijn meer ouders die hun kinderen in onze scholen willen inschrijven dan er plaatsen beschikbaar zijn. Om te vermijden dat ouders in de toekomst voor de schoolpoort moeten kamperen, implementeren we het systeem van digitaal aanmelden”, legt schepen van onderwijs, Jan De Nul, uit.

“Om deze aanmeldingsprocedure te uniformiseren namen we met alle basisscholen het initiatief om in één systeem aan te melden, namelijk het centraal aanmeldingsregister. Via de website aanmelden.denderleeuw.be kunnen ouders hun kinderen aanmelden in de voorziene aanmeldingsperiode. Je hoeft je niet te haasten, want of je nu de eerste of de laatste dag van de aanmeldingsperiode aanmeldt, maakt geen verschil. Tijdens het aanmelden duid je de scholen van voorkeur aan. Je kind krijgt dan een plaats toegewezen in een school in functie van je voorkeur en het domicilieadres van het kind. Pas nadien kan je inschrijven in de school waar je kind een plaats toegewezen kreeg”, zegt schepen van IT en Communicatie, Marnick Vaeyens.

“Door het centraal aanmeldingsregister worden ouders op dezelfde wijze geïnformeerd en hebben ze een gelijke kans om in te schrijven in een school van voorkeur. Samen met onze schoolopbouwwerker, Huis van het Kind en OCMW zullen we actief sensibiliseren zodat alle ouders bekend worden met het systeem. Op deze manier bieden we ook extra ondersteuning aan de kwetsbare gezinnen. We willen namelijk elk kind een plek geven op de Denderleeuwse schoolbanken”, besluit schepen De Nul.

De komende maanden zullen in de Schakel meer details te vinden zijn over het centraal aanmeldingsregister. Daarnaast komt alle informatie op de website aanmelden.denderleeuw.be. Tot slot worden er voor de aanmeldingsperiode nog twee infoavonden georganiseerd. Wie toch nog vragen heeft, kan steeds een mail sturen naar onderwijs@denderleeuw.be.