Centraal aanmelden voor schooljaar 2021-2022 in Denderleeuws basisonderwijs mogelijk van 1 tot en met 31 maart

Omdat Denderleeuw al enkele jaren kampte met een capaciteitsproblematiek in het onderwijs, werd vorig jaar het inschrijvingsproces volledig gedigitaliseerd en het centraal aanmeldingsregister geïntroduceerd. Ouders kunnen via dit systeem hun kinderen aanmelden voor het Denderleeuwse basisonderwijs. Voor het schooljaar 2021-2022 zal dit mogelijk zijn van 1 tot 31 maart 2021.

“Ieder kind telt en moet dezelfde onderwijskansen krijgen. De voorbije jaren werd al extra geïnvesteerd in bijkomende plaatsen in onze basisscholen met middelen van de Vlaamse overheid en ook recent werden er extra middelen binnen gehaald voor een uitbreiding van de secundaire scholen. Dit is nodig, want de capaciteitsdruk blijft hoog en we zien dat deze ook meer en meer opschuift van lagere naar secundaire scholen. Om aan deze capaciteitsproblematiek een antwoord te bieden, hebben we vorig jaar het centraal aanmeldingsregister geïntroduceerd voor het lager onderwijs. De gemeente Denderleeuw is een grote onderwijsspeler in de regio, iets waar we trots op zijn, maar we willen ook dat ieder kind een plaats heeft in onze basisscholen. Daarom hebben we ook dit jaar samen met de Denderleeuwse basisscholen het initiatief genomen om de inschrijvingen digitaal te laten verlopen via het centraal aanmeldingsregister. Zo vermijden we dat ouders moeten kamperen voor de scholen. De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 loopt van 1 tot en met 31 maart 2021”, zegt schepen van onderwijs, Jan De Nul.

“Ouders kunnen via de website aanmelden.denderleeuw.be hun kinderen aanmelden in de voorzien aanmeldingsperiode. Je hoeft je niet te haasten, want of je nu de eerste of de laatste dag van de aanmeldingsperiode aanmeldt maakt geen verschil. Tijdens het aanmelden duid je de scholen van voorkeur aan. Je kind krijgt dan een plaats toegewezen in een school in functie van je voorkeur en het domicilieadres van het kind. Pas nadien kan je inschrijven in de school waar je kind een plaats toegewezen kreeg”, zegt schepen van IT en Communicatie, Marnick Vaeyens. Broers en zussen en kinderen van personeelsleden krijgen ook dit jaar weer voorrang maar in tegenstelling tot vorig jaar dienen ze in dezelfde periode aan te melden.

“Hoewel het vorig jaar een nieuw systeem was, verliep dit heel vlot en waren er weinig noemenswaardige problemen. Er starten elk jaar nieuwe kinderen in het basisonderwijs, daarom zullen we opnieuw samen met de schoolopbouwwerker, Huis van het Kind en OCMW actief sensibiliseren zodat alle ouders bekend zijn met het systeem”, aldus schepen De Nul.