Nieuws

Centrum Iddergem krijgt nieuwe verkeerscirculatie

Vanaf vandaag is de verkeerscirculatie rond het dorpscentrum in Iddergem veranderd.

 

Bedoeling is een veiliger schoolomgeving te creëren en de bestaande doorstromingsproblematiek op te lossen. 

 

Geparkeerde auto´s veroorzaken doorstromingsproblemen in de dorpskern omdat de rijbaan niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer.

 

De gemeentelijke verkeerscommissie werkte enkele voorstellen uit om de verkeerscirculatie te verbeteren. Begin januari gaf het schepencollege de opdracht om één van deze voorstellen in voege te laten gaan.

 

Wat verandert er concreet?

 

– In de Hoekstraat (gedeelte tussen Leliestraat en Hoekstraat) wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met rijrichting Parochiestraat. 

– Ook in de Aststraat (gedeelte tussen Sint-Antoniusstraat en Leliestraat) wordt éénrichtingsverkeer ingevoegd met rijrichting  Kaatsplein.

– In de Leliestraat (gedeelte tussen Aststraat en Hoekstraat) draaien we de rijrichting om. Hierdoor zal het verkeer vanuit de Hoogstraat-Leliestraat de Leliestraat volledig naar beneden kunnen rijden.

– Aan de gemeenteschool in de Leliestraat wordt het parkeerregime gewijzigd. Hier zal je langs de kant van de onpare nummers gedeeltelijk op het voetpad mogen parkeren. 

 

De plaatsing van de nodige verkeersborden en het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen werden bewust ingepland tijdens de krokusvakantie, traditioneel een rustige periode voor het verkeer. 

 

Bij dit laatste liep het deze week echter even mis!

In het begin van de Hoekstraat werd een verkeersbord geplaatst om eenrichtingsverkeer aan te duiden. Het bord werd voor een raam van het appartementsgebouw geplaatst en te dicht bij de gevel. De bewoonster (Eva Van Den Spiegel) van het appartement zette een foto van het bord op sociale media. Dit bericht kreeg al snel een positief gevolg.

 

Het bord werd deze voormiddag al verplaatst.

 

NDB©