Nieuws

Burgemeester en schepenen geen voorstander van plannen ontmoetingsruimte moslims

Safa Dender vzw is een erkende vereniging die activiteiten uitwerkt voor de mensen van hun gemeenschap. Als eigenaar van een gebouw in de stationsbuurt willen ze in de nabije toekomst een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen, om een gemeenschapscentrum op te richten. Het college van burgemeester en schepenen is echter geen voorstander van de plannen.

“Safa Dender is een door de gemeente erkende vzw. Ze kochten echter een pand in de stationsomgeving aan en willen hier graag een gemeenschapscentrum oprichten. De plannen omvatten onder andere verschillende lesruimtes en een multifunctionele zaal met ontspanningsruimte. Dit ontmoetingshuis moet onder andere een plek bieden aan jongeren die niet bij de bestaande initiatieven terecht kunnen. Safa Dender zal hiervoor binnenkort een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning indienen”, vertelt schepen voor Integratie Andy Depetter.

“We zijn echter geen voorstander van deze plannen”, pikt burgemeester Jo Fonck in. “We stellen ons hier namelijk enkele vragen bij. Het bovenlokale aspect van zo’n centrum baart ons enigszins zorgen. We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken. We uiten onze bezorgdheid over de inpasbaarheid van dit centrum in het BPA Stationsomgeving en zijn ons ook bewust van de mogelijke mobiliteitsproblemen. Wat ons betreft zijn dit reden genoeg om weigerachtig tegenover de plannen van Safa Dender te staan.”

Het is maar de vraag of de gemeente haar bezwaren hard gaat kunnen maken. Zo voorziet de grondwet het recht op vereniging, is er een vrijheid van godsdienst en kan men de gebouwen aan het station bezwaarlijk moeilijk bereikbaar noemen gezien deze gelegen zijn aan één van de drukste spoorknooppunten.

De aanvraag van de vzw zal ongetwijfeld voor het nodige tumult zorgen, en zullen er verschillende partijen trachten garen uit te spinnen.  Het Vlaams Belang lanceerde in het verleden een petitie tegen de plannen van deze vzw, deze petitie werd vandaag vanonder het stof gehaald en werd al bijna 200x ondertekend.