COVIDNieuws

Coronacrisis heeft stevig prijskaartje

De coronacrisis heeft de gemeente Denderleeuw op vandaag al zo’n 182.500 euro gekost. Het merendeel van deze uitgaven ging naar algemene beschermingsmaatregelen, de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en de organisatie van de pretriagepost en het schakelzorgcentrum. De rekening zal echter nog oplopen door de extra steunmaatregelen voor ondernemers en het verenigingsleven die gisteren door de gemeenteraad goedgekeurd werden.

“Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft deze pandemie heel strikt opgevolgd en steeds de gezondheid van zijn medewerkers en inwoners voorop gesteld. En dat heeft natuurlijk een prijskaartje”, legt burgemeester Jo Fonck uit. “De grootste hap uit het budget, zo’n 120.000 euro, ging naar de aankoop van mondmaskers die al op 15 mei konden bedeeld worden bij alle inwoners. Gezien de grote schaarste op de markt en de tijdsdruk om snel aan grote ladingen van kwaliteitsvolle maskers te geraken, plaatsten we als lokaal bestuur 2 bestellingen. Daarnaast ging er ook heel wat geld naar de aankoop van ontsmettingsmateriaal en allerlei veiligheidsinfrastructuur, allemaal noodzakelijk om te voldoen aan de voorschriften van de FOD Volksgezondheid.”

“Ook de organisatie van het schakelzorgcentrum in Aalst en de pre-triagepost in Liedekerke bracht een aanzienlijke kost met zich mee. En voor de pre-triagepost rekenen we dan nog niet de personeelskost en het informaticamateriaal mee dat we daar ingezet hebben”, gaat schepen van Financiën Sofie Renders, verder. “Bovendien heeft de gemeenteraad een subsidiereglement goedgekeurd waarbij 23.075 euro geschonken werd aan de Denderleeuwse basisscholen voor de aankoop van 71 chromebooks voor de leerlingen. En voor de kwetsbare kinderen en jongeren in onze gemeente werden pretpakketten samengesteld en bedeeld. Ook de ondersteuning van het hulpplatform Denderleeuw Helpt en de vele vrijwilligers heeft een prijskaartje. Al die uitgaven waren uiteraard zeer noodzakelijk in deze crisisperiode en die kosten wegen zeker niet op tegen de maatschappelijke winst. Het belangrijkste is en blijft dat we de mensen direct kunnen helpen en steunen in die moeilijke tijden. Want de coronacrisis zal ongetwijfeld ook grote gevolgen hebben op de geestelijke gezondheid en het algemeen welzijn van vele mensen. Mensen ook die door deze crisis in financiële problemen gekomen zijn. Die verhoogde armoede zal zeker nog een impact hebben op het budget van het OCMW, maar is momenteel moeilijk of niet te berekenen.”

Het kostenplaatje van de coronacrisis zal zeker nog oplopen de komende maanden. Naast de ondersteuning van de ondernemers via de lancering van de nieuwe website shopindenderleeuw.be, is de terrasbelasting voor horecazaken kwijtgescholden.

De gemeenteraad keurde op 23 juni ook enkele steunmaatregelen voor de Denderleeuwse verenigingen goed. “Zo krijgen de verenigingen die hun activiteit afgelast zagen door corona, toch hun activiteitensubsidie en zullen ook de basissubsidies voor verenigingen vervroegd uitbetaald worden. De raad ging er ook mee akkoord om de lening van een sportvereniging tijdelijk op te schorten en de jeugdverenigingen krijgen een tijdelijke vrijstelling van hun huurvergoedingen”, vertelt schepen Sofie Renders.

De afgelasting van de eigen evenementen brengen geen financiële soelaas. “67 kleine en grote evenementen konden of kunnen niet plaatsvinden, maar de vrijetijdsdiensten hebben wel een alternatief zomerprogramma op poten gezet. Omdat er hierbij extra aandacht aan de volksgezondheid en de veiligheidsvoorschriften moet geschonken worden, zullen er ook heel wat extra kosten moeten gemaakt worden die er normaal niet zijn.”

Tot slot zijn er ook nog enkele ‘verdoken kosten’ die niet meteen in het financieel overzicht opgenomen zijn. Burgemeester Jo Fonck: “Denk dan bijvoorbeeld aan de vervroegde aankoop van extra laptops, waardoor de medewerkers konden thuiswerken. Of de extra personeelskost bij de verschillende bedelingen van bv. mondmaskers, bewonersbrieven…, bij de belrondes naar de 75-plussers, bij de vergaderingen van de veiligheidscel, bij de constante communicatie naar inwoners, ondernemingen, verenigingen, ouders… Maar het belangrijkste hierbij is uiteraard niet de kostprijs, maar wel dat onze personeelsleden en de vele vrijwilligers zich zeer wendbaar en weerbaar getoond hebben in deze crisisperiode. Net als onze inwoners, verenigingen en bedrijven. We willen hen nogmaals danken voor hun inzet, enthousiasme en volharding. Want we zijn er nog niet! Hou nog even vol en samen komen we wel door deze moeilijke periode!”