Definitief over and out voor Open VLD in Denderleeuw?

“Het ontslag van gemeenteraadslid Els Cosyns leidt tot politieke ondergang van Open VLD Denderleeuw.” Aan het woord is Guy Van Dalem. Voormalig gemeenteraadslid Open-VLD en gewezen OCMW-voorzitter in Denderleeuw.

“Open VLD Denderleeuw heeft sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen nog maar weinig te zeggen gehad binnen het bestuur van de gemeente en zal sowieso de komende jaren nog minder te zeggen hebben” vervolgt Bart Eeman, gewezen Open-VLD ondervoorzitter Denderleeuw en bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 3de op de lijst E.R.N.A.

“Nadat eerst Guy Valckenier als verkozene in de gemeenteraad kort na de verkiezing ontslag nam, houdt nu ook Els Cosyns het finaal voor bekeken en stapt zij op uit het gemeentebestuur. Noch Guy Valckenier, noch Els Cosyns kregen ooit de kans bij de Lijst van de Burgemeester (LVB) om voor Open-VLD schepen te worden. Toch steunden zij van bij de start de bestuursmeerderheid van LVB, CD&V en Groen, met de belofte dat vanaf begin 2021 het voorzitterschap van de gemeenteraad in Open VLD handen terecht zou komen” zegt Guy Van Dalem.

“Maar door het ontslag van Cosyns ligt ook deze belofte helemaal aan diggelen en blijft de huidige gemeenteraadsvoorzitter gewoon verder zetelen tot het einde van de legislatuur. Het is dan ook spijtig en intriest nu te moeten vaststellen dat voor loze beloften en met de steun van Open VLD nationaal, net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, het lokaal Open VLD-bestuur door Cosyns en Valckenier opzij gezet werd. De deelname van Open VLD aan LVB resulteerde in een catastrofaal resultaat voor de Denderleeuwse liberalen.” vult Bart Eeman verder aan.

“Door het recente ontslag van Cosyns wordt dit alleen nog maar erger” zegt Eeman. “Het in 2018 opzij gezette lokaal Open-VLD-bestuur met oa. Guy Van Dalem als gemeenteraadslid en ikzelf als ondervoorzitter van de partij, moet nu vaststellen dat de toen veroorzaakte heibel door Cosyns en Valckenier alleen maar verlies voor de liberalen opgeleverd heeft.” zegt Bart Eeman.

“Ondertussen zorgde het huidig College van Burgemeester en Schepenen er wel voor dat de kadastrale factuur voor de inwoners recent drastisch verhoogde, de huisvuilfactuur voor de inwoners vanaf volgend jaar gemiddeld duurder zal worden door een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en ILVA, en dat het nieuw ingevoerde circulatieplan in de wijk “Leeuwbrug” een groot deel van de plaatselijke bevolking op stang jaagt.” fulmineert Guy Van Dalem.

“De Open-VLD Denderleeuw heeft in deze beslissingen blijkbaar niets te zeggen gehad en heeft nu ook door haar politieke ondergang de kans verkeken om nog verder iets positiefs te betekenen voor de inwoners van Denderleeuw, Welle en Iddergem. Tientallen Denderleeuwse partijleden hebben ondertussen hun lidmaatschap bij Open VLD opgezegd en nog velen zullen hoogstwaarschijnlijk volgen” besluiten Eeman en Van Dalem.