Gemeente biedt kordate antwoorden tijdens coronacrisis

Sinds de start van de coronacrisis probeert de gemeente zo duidelijk mogelijk te communiceren, en de federale en Vlaamse maatregelen te implementeren op het grondgebied. Daarenboven ontwikkelde het gemeentebestuur, in overleg met belangenorganisaties, verenigingen en burgers, een uitgebreid pakket aan acties om een antwoord te kunnen bieden aan een breed scala van vragen en noden.

Communicatie naar onze lokale ondernemers gebeurde vanaf het begin. Alle informatie voor ondernemers werd op een aparte pagina van de website gebundeld en alle handelaars ontvingen een brief waarin de link naar de reeds bekende (steun)maatregelen werd gelegd. Met de campagne ‘ikkooplokaal’ motiveren we de inwoners om zoveel mogelijk in de eigen gemeente te shoppen. Er werd een nieuwe website www.shopindenderleeuw.be ontwikkeld, waar de meest actuele info over handelszaken die momenteel open zijn, die afhaling of levering verzorgen of een webshop hebben, is verzameld. Handelaars kunnen zich hier op een eenvoudige manier voor aanmelden en ontvangen ook gepersonaliseerd campagnemateriaal. Hiermee steken we onze lokale economie een hart onder de riem.

Het nieuwe platform ‘Denderleeuw helpt’ brengt vrijwilligers met de meest kwetsbare groepen in onze samenleving samen. Ouderen die zelf niet om boodschappen kunnen, alleenstaanden die nood hebben aan een babbel,… we brengen ze in contact met inwoners die wat vrije tijd over hebben en vrijwillig aanbieden om in te springen waar nodig. Omdat niet iedereen digitaal mee is, werd dit aanbod uiteraard breed gecommuniceerd. Er werd geflyerd, een brief werd in alle bussen gedropt, affiches werden opgehangen en senioren en kwetsbare gezinnen worden door een team van de gemeente opgebeld. De opbouwwerkers gaan langs voor veilige bezoekjes aan de deur en houden het algemeen welzijn in de gaten. Sociale media speelt hier uiteraard ook een rol.

De gemeente organiseerde, voor de meest kwetsbare groepen in onze gemeente, een voedselbedeling met het eigen personeel in samenwerking met lokale handelaars. Eind april staat er een tweede bedeling gepland in samenwerking met vzw De Geburen. Met het samenstellen van een pretpakket, waarin binnen- en buitenspeelgoed, doe-boekjes en nuttige info werd verzameld, had de gemeente oog voor kinderen en jongeren die niet altijd over een uitgebreid scala aan mogelijkheden en faciliteiten beschikken. Voor deze kwetsbare kinderen is trouwens eveneens een laptopinzamelactie opgestart, zodat zij ook voor onze leerkrachten bereikbaar blijven.

Jongeren worden opgevolgd door onze jeugdopbouwwerker, de jeugddienst en onze lokale jeugdbewegingen, die sterk verankerd zijn in onze gemeente. Door middel van positieve communicatie, uitdagingen en sociale media worden zij gemotiveerd om zich aan de regels te houden. Bovendien proberen we hen op een aangename manier bezig te houden. Ouders kunnen dan weer contact opnemen met ons Opvoedingspunt voor tips en goede raad.

Ook de anderstaligen worden niet vergeten tijdens deze coronacrisis. De medewerkers van vzw PIN die onze nieuwkomers onthalen, spreken nu hun netwerk aan en bellen actief inwoners op. We promoten alternatieven voor de lessen Nederlands leren en onze Babbelonië-avonden.

Samen met de politie wordt ingezet op sensibilisering. Tijdens het wekelijks veiligheidsoverleg wordt bekeken waar er eventueel extra communicatie nodig is of waar de politie moet ingrijpen. Mogelijke hotspots worden met extra aandacht opgevolgd. Er zijn continu corona-ploegen op pad.

Nu er een mogelijke versoepeling van de maatregelen in het vooruitzicht ligt, heeft het college van burgemeester en schepenen tevens beslist om voor elke inwoner boven de 12 jaar een herbruikbaar mondmasker te voorzien. Denderleeuw doet het op dit moment redelijk goed in de coronacijfers en dat willen we in de toekomst ook graag zo houden. Als gemeente staan we paraat voor al onze inwoners, ook tijdens de corona-crisis.