Denderleeuw biedt verhuurders gratis conformiteitsattest aan

Vanaf 2022 voert de gemeente Denderleeuw het verplichte conformiteitsattest in. Dit attest moet garanderen dat huurwoningen minstens aan de minimale normale van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit voldoen, zoals in de Vlaamse Wooncode wordt omschreven.

De gemeente Denderleeuw biedt de mogelijkheid aan verhuurders om het conformiteitsattest gratis aan te vragen in het jaar 2021.

“Wie als eigenaar-verhuurder een positief signaal wil geven dat de kwaliteit van zijn woning in orde is, zal vanaf 2021 dit kunnen doen via een conformiteitsattest. Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners. Hiermee toont de eigenaar-verhuurder aan dat zijn huurwoning op een bepaald ogenblik voldeed aan de criteria van conformiteit. Tegelijk is het voor de huurder een kwaliteitsgarantie. Als er een conformiteitsattest aanwezig is, is het bij betwisting voor de vrederechter duidelijk dat de woning aan alle kwaliteitsnormen voldoet”, legt burgemeester Jo Fonck uit.

“Het conformiteitsattest wordt in 2022 verplicht ingevoerd in Denderleeuw. Eigenaar-verhuurders kunnen het attest in 2021 wel al gratis aanvragen, nadien wordt het betalend. Als bestuur willen we een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren en deze verplichte invoering is één van de acties om daartoe te komen. Met de verplichte invoering van het conformiteitsattest treden we proactief op inzake woonkwaliteit en voeren we ook de strijd tegen huisjesmelkerij op. Door het inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod voor onze inwoners, bouwen we verder aan buurten”, zegt schepen Jan De Nul.

“In eerste instantie zullen eigenaar-verhuurders van huurwoningen in de wijk Leeuwbrug een brief in de bus krijgen waarin ze geïnformeerd worden over dit verplicht attest. Deze legislatuur zetten we ook enorm in op het heropwaarderen van de stationsbuurt en in deze wijk staan ook het grootste aantal huurwoningen. Daarom is het de meest logische keuze om te starten met het aanschrijven van eigenaar-verhuurders in deze wijk. Bij de brief zal ook een handige checklist zitten om zelf te controleren of de woning aan de kwaliteitsnormen voldoet”, aldus burgemeester Fonck.

Het conformiteitsattest kan aangevraagd via www.denderleeuw.be/digitaalloket of schriftelijk via het aanvraagformulier. Meer info hierover is te vinden via www.denderleeuw.be/conformiteitsattest.