Nieuws

Denderleeuw blijft lokaal ondernemerschap ondersteunen

Lokaal Bestuur Denderleeuw zet het project ‘Onderneem Er Op Uit’ verder. Lode Van Der Schueren, expert Lokale Economie bij de provincie Oost-Vlaanderen, zal voortaan de gemeentelijke dienst Ondernemen tijdelijk versterken om de dienstverlening naar lokale ondernemers mee te helpen optimaliseren.

Begin dit jaar sloot het Lokaal Bestuur Denderleeuw een overeenkomst af met de provincie Oost-Vlaanderen voor de duur van 6 maanden. Denderleeuw kon hierdoor 1 dag per week een beroep doen op de expertise van een deskundige lokale economie van het provinciebestuur. “Die overeenkomst liep af op 12 oktober, maar is inmiddels verlengd voor een nieuwe duurtijd van 6 maanden. De gemeente betaalt hiervoor een forfaitair bedrag aan de provincie en zorgt voor een werkplek”, legt Jan De Nul, schepen voor Lokale Economie. “Voor het versterken van de ambtelijke capaciteit geeft Carlo Spillebeen de fakkel door aan zijn collega Lode Van Der Schueren, eveneens expert lokale economie bij de provincie Oost-Vlaanderen. Hij wordt het nieuwe aanspreekpunt voor onze lokale ondernemers.”

Sinds de start van het project begin dit jaar werd in een eerste fase een actieplan opgemaakt en werden enkele pijnpunten blootgelegd. Daarvoor was de input en participatie van de ondernemers essentieel. “De volgende stap is nu de uitwerking van dat actieplan. Daarnaast moeten we ook toekomstgericht denken om ervoor te zorgen dat wat nu nog een visie is uiteindelijk ook werkelijkheid wordt. Dat schept kansen maar vormt tegelijkertijd ook een uitdaging. De herwaardering van de dorpskern en de stationsbuurt in een commercieel aantrekkelijke omgeving is een typerend voorbeeld van zo’n uitdaging waarvoor wij willen gaan en als lokaal bestuur onze schouders willen onder zetten”, vervolgt schepen Jan De Nul.

Project ‘Onderneem Er Op Uit’

Met het project ‘Onderneem Er Op Uit’ staat de provincie Oost-Vlaanderen lokale besturen bij om de dienstverlening aan lokale ondernemers te verbeteren. Dat is meteen ook één van de speerpunten in het gemeentelijk meerjarenplan op vlak van lokale economie.
“We blijven als bestuur inzetten op een zo goed mogelijke dienstverlening naar onze inwoners en middenstanders”, zegt schepen voor Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter. “Ondernemers hebben soms hoge verwachtingen van de lokale overheid en vaak zijn die verwachtingen ook terecht. Lokale overheden beschikken niet altijd over de nodige capaciteit of specialismen om aan die verwachtingen te voldoen. Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ van de provincie Oost-Vlaanderen wil daar een antwoord op geven en de gemeenten en steden hierin bijstaan.”

Meer informatie over het project vind je op https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/onderneem-er-op-uit-.html