Nieuws

Denderleeuw bon voor winnaars tevredenheidsenquete

De gemeente Denderleeuw heeft een tijdje geleden een tevredenheidsenquete gedaan bij de inwoners.

 

De enquete vond plaats in administratief centrum, OCMW en Huis van het Kind, waar mensen aangesproken werden om een enquete in te vullen om hun mening te geven over de gemeentelijke diensten. Verschillende vragen over alle diensten binnen de gemeente.

Er werd ook vraag gedaan naar verbetering.

 

Zo staat er al één van de suggesties gepland om in uitvoering te gaan.

Één van de suggesties was de verbetering van het onthaal. Het onthaal in administratief centrum zit zo wat opzij en is niet altijd voor iedereen duidelijk. Hier gaat dus verandering in komen. Het onthaal zal wat meer in de kijker gezet worden en wat meer gecentraliseerd worden zodat het voor iedereen duidelijk is.

 

Uit alle deelnemers aan deze enquete werden willekeurig 10 winnaars gekozen. Winnaars die dan ook nog eens bedankt werden met een Denderleeuw-bon van €25. Deze kan bij lokale handelaars ingeruild worden.

 

Burgemeester Jo Fonck overhandigde deze bons en bedankte de 10 winnaars voor hun deelname.

"Het is zeer belangrijk voor ons om te weten wat de burger vindt van onze gemeentelijke diensten." zegt burgemeester Jo Fonck.

"Wij als bestuur kunnen denken dat alles duidelijk is en in orde, maar als je de burger hun mening vraagt is dit ofwel een bevestiging ofwel komen daar een paar punten uit die voor verbetering vatbaar zijn. Met deze opmerkingen of verbeteringen kunnen we dan nu aan de slag om alle diensten te optimaliseren." besluit Fonck.

 

NDB©