Nieuws

Denderleeuw en Haaltert werken samen aan leefbaarheid en veiligheid in politiezone

De lokale besturen Denderleeuw en Haaltert en de lokale politiezone Denderleeuw-Haaltert willen in de toekomst door middel van een betere samenwerking de leefbaarheid en veiligheid van de burgers in de zone verbeteren. Op 14 juni werd het project ‘integrale veiligheid’ voorgesteld en werd de opdrachtverklaring tot oprichting van thematische veiligheidscellen en de opstelling van een veiligheidsplan ondertekend.

Sinds de oprichting van de politiezone Denderleeuw-Haaltert werken de lokale besturen Denderleeuw en Haaltert en de lokale politie nauw samen op verschillende veiligheidsthema’s. De drie partners wensen ook in de toekomst deze samenwerking verder te zetten én te optimaliseren en te uniformiseren. Daarom werd tussen de lokale besturen en de lokale politie afgesproken om rond een aantal thema’s zoals milieu, overlast, domiciliefraude, communicatie,… overlegstructuren op te zetten en operationele afspraken te maken.

Opdrachtverklaring

Op dinsdag 14 juni werd het project ‘integrale veiligheid’ voorgesteld en ondertekenden de burgemeesters en de algemeen directeuren van beide lokale besturen en de korpschef de opdrachtverklaring tot oprichting van thematische integrale veiligheidscellen en de opstelling van een integraal veiligheidsplan. In deze opdrachtverklaring engageren zij zich om hun diensten optimaal en geïntegreerd te laten samenwerken. Deze samenwerkingsstructuren moeten de leefbaarheid en de veiligheid van de burgers in de politiezone verbeteren.

“Het stroomlijnen van overlegstructuren en communicatie binnen de lokale politiezone en een doorgedreven samenwerking met de lokale politie zijn naast het formaliseren van een integraal veiligheidsplan belangrijke acties binnen ons meerjarenplan”, zegt burgemeester Jo Fonck “Deze opdrachtverklaring is het startschot om deze acties projectmatig en per thema uit te werken”.

“Samenwerken binnen de politiezone en op zoek gaan naar de synergie binnen onze meerjarenplanacties, zal een gestructureerdere werking bewerkstellingen en voor een efficiëntere aanpak voor onze politiemensen en veiligheidsdiensten op het terrein zorgen. Ik geloof sterk dat een projectmatige en hands-on aanpak, in continue afstemming met de beleidsvisie, een noodzaak is”, volgens Veerle Baeyens, burgemeester van Haaltert.

“Dit initiatief werd genomen in de overtuiging dat een optimalisatie van onze samenwerking met beide besturen tot betere resultaten zal leiden”, zegt korpschef Angelo Pavoncelli. “Veiligheidsbeleid wordt nog te vaak gezien als een zaak van de politie alleen terwijl wij hierin slechts een schakel in de veiligheidsketen zijn. De gemeentelijke ambtenaren vervullen vanuit hun vakgebied hierin eveneens een bijzondere rol. Alles valt en staat met de motivatie, creativiteit en inzet van de deelnemers. Het voordeel is dat veel verzuchtingen bottum-up kwamen en de medewerkers zelf de opdrachtverklaring voorbereidden in naam van de algemeen directeuren van de gemeenten en mezelf als korpschef. We zullen de voortgang dan ook bewaken, stimuleren en terugkoppelen naar de politieke vertegenwoordiging met het uiteindelijke doel de burger beter te dienen.”