Nieuws

Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede overbruggen samen de digitale kloof

De digitalisering van onze maatschappij is nog sterker toegenomen sinds de coronacrisis. Maar niet iedereen surft vlot mee op de digitale golf. Om die digitale kloof te helpen dichten, slaan de lokale besturen Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede de handen in elkaar. Onder de noemer ‘Doe de Digiboost’ willen ze de digitale vaardigheden van hun inwoners verbeteren. Voor dit gezamenlijke e-inclusieproject kregen de vier gemeenten samen 200.000 euro aan projectsubsidies.

De lokale besturen Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede dienden eind 2021 een subsidiedossier in, als antwoord op een oproep van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. Met succes: onder leiding van Denderleeuw haalden de vier gemeenten samen liefst 200.000 euro subsidie binnen voor de uitbouw van hun lokaal e-inclusiebeleid. Met dit bedrag kunnen de vier besturen de komende drie jaar heel wat acties op het getouw zetten om alle inwoners te helpen om deel te nemen aan de digitale samenleving.

En dat is zeker nodig. Uit de Barometer Digitale Inclusie 2022 van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat burgers meer dan ooit toegang hebben tot digitale technologie en gebruik maken van digitale diensten. Maar die digitalisering vertaalt zich niet in meer of betere digitale vaardigheden. Veel mensen, vooral de meest kwetsbare, ondervinden moeilijkheden om op de digitale sneltrein te springen. Daar willen Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede iets aan doen.
Bedoeling is dat de vier gemeenten tot eind 2024 een hele resem activiteiten opzetten, aangepast aan de noden in elke gemeente. De voorbije maanden gebeurde daarom al heel wat voorbereidend werk. Zo werden verschillende partners en plaatselijke organisaties bevraagd rond het thema. In elke gemeente volgde een medewerker de opleiding e-inclusiecoach.

Verder worden in de vier gemeenten verschillende Digipunten opgestart. Dit zijn plaatsen waar inwoners terecht kunnen met al hun digitale vragen: dat kan gaan om heel technische problemen, maar ook om hulp bij de installatie van allerlei apps of het maken van foto’s met de smartphone. Het vrijwilligersproject De Buurtcomputer in Denderleeuw geldt hierbij als lichtend voorbeeld voor de andere gemeenten.

In 2023 en 2024 volgt daarnaast een hele waaier aan activiteiten: starterscursussen computer, sollicitatietraining, ondersteuning bij de aanvraag van de Jobbonus of een energiepremie, hulp bij inschrijving voor gemeentelijke sportkampen of buitenschoolse kinderopvang, een online afspraak maken in de gemeente, de werking van het digitaal loket… Deze activiteiten zullen niet alleen georganiseerd worden in de Digipunten, maar er komen ook korte digitale oefenkansen tijdens andere evenementen zoals de bijeenkomsten van Babbelonië, Taalklap of op de wekelijkse markt. Ook zullen de personeelsleden van de lokale besturen aangespoord worden om hun digitale kennis te testen en uit te breiden.

Voor de scholen komen er eveneens specifieke acties, zoals vormingen rond cyberpesten en mediawijsheid, infoavonden om ouders wegwijs te maken in de werking van de online schoolplatformen Bingel en Smartschool, promotie voor het Ketnet-project ‘De Schaal van M’ en nog veel meer.
Met al deze initiatieven willen de lokale besturen Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede een digi-vriendelijke omgeving voor iedereen creëren en de digitale vaardigheden en competenties van hun inwoners versterken. Zodat iedereen kan meesurfen op de digitale golf.