Nieuws

Denderleeuw haalt slag thuis in strijd tegen huisjesmelker

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het vonnis van 12 september 2022 in verband met het appartementsgebouw in de Toekomststraat 64. In deze zaak stelde het college zich burgerlijke partij. Het gebouw dat bestaat uit 7 appartementen werd ongeschikt en onbewoonbaar verklaard door de burgemeester in 2019. De beschuldigde werd over de hele lijn veroordeeld. Zo haalt het lokaal bestuur zijn slag thuis in de strijd tegen huisjesmelkers.

“In juni 2019 verklaarden we het appartementsgebouw in de Toekomststraat 64 ongeschikt en onbewoonbaar. Het was er erg aan toe: vochtproblemen, schimmel, ramen die niet goed sloten, bijgevolg werd alles nat en er waren zelfs kakkerlakken. Wanneer de huurders deze problemen signaleerden, en na diverse tussenkomsten van het Lokaal Bestuur zelf, bleef de eigenaar in gebreke. In december 2021 namen we kennis van de dagvaarding t.a.v. de beklaagde met betrekking tot het verhuren van ongeschikte en onbewoonbare appartementen. Tegelijkertijd werd beslist door het college van burgemeester en schepenen om tussen te komen en zich burgerlijke partij te stellen, om de belangen van de inwonende huurders maximaal te kunnen beschermen”, zegt burgemeester Jo Fonck.

“De zaak werd behandeld op maandag 3 januari 2022 in het gerechtsgebouw in Dendermonde en het vonnis viel op 12 september 2022. Daaruit is gebleken dat de beklaagde verplicht is de schade integraal te vergoeden. De rechtbank verklaart de beklaagde schuldig en veroordeelt hem tot een geldboete van 12.000 euro plus de gerechtskosten. Verder moet hij de nodige renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren conform de Vlaamse Codex Wonen binnen een termijn van 10 maanden”, vervolledigt burgemeester Fonck.

Proactief optreden

“Dit was één geval, maar we blijven de vinger aan de pols houden wat betreft de strijd tegen huisjesmelkers. We zijn blij dat de zaak opgelost is en in de toekomst blijven we hier verder op inzetten. Momenteel bevinden we ons middenin een woon- en energiecrisis, dat wil zeggen dat we bestaande woningen zo kwaliteitsvol mogelijk moeten maken. Niet alleen omdat iets kopen zo duur is geworden, maar ook om energiezuinig te kunnen leven moet een woning in orde zijn. Verhuurders spelen daarbij een grote rol: zij moeten instaan voor kwaliteit en huisjesmelkerij is absoluut uit den boze. Weigert een eigenaar om gebreken te herstellen, terwijl hij toch de intentie heeft om de woning opnieuw te verhuren, dan wordt de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid opgestart. Zo is er een stok achter de deur wanneer de woonkwaliteit niet in orde zou zijn. Zoals in dit geval dus”, zegt burgemeester Jo Fonck.

“We zijn enorm tevreden met deze uitslag. Het zijn vaak mensen met een lager inkomen die slachtoffer zijn van deze wanpraktijken. Ze staan bijvoorbeeld op de lijst voor een sociale woning en huren in tussentijd. Op dat moment zijn ze een makkelijk slachtoffer voor huisjesmelkers. Het is voor deze personen ook niet evident om zomaar een klacht in te dienen, aangezien dit kosten met zich meebrengt en eveneens de schrik om uit de woning gezet te worden. Daarom dat de gemeente niet alleen op basis van een klacht dossiers opent, maar ook via het (gefaseerd) verplicht conformiteitsattest proactief optreedt. Op die manier zetten we maximaal in op gelijke kansen en eerlijk, kwaliteitsvol woonbeleid”, zegt schepen van Gelijke Kansen Sofie Renders.

Het conformiteitsattest

“Wie een woning verhuurt in Denderleeuw, is verplicht een conformiteitsattest voor te leggen. Dat attest bewijst dat je woning geschikt is om te verhuren, omdat je voldoet aan enkele kwaliteitsnormen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd waarbij de oudste huurwoningen eerst geviseerd worden. Het attest zal uiteindelijk verplicht zijn voor alle woningen ouder dan 15 jaar, die verhuurd of te huur gesteld worden als hoofdverblijfplaats”, sluit burgemeester Fonck af.

Meer info over het conformiteitsattest op www.denderleeuw.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen.