Nieuws

Denderleeuw herdenkt Wapenstilstand in alle deelgemeenten

Denderleeuw en deelgemeenten herdenken op vrijdag 11 november traditiegetrouw Wapenstilstand en de slachtoffers van de beide Wereldoorlogen. Net zoals vorig jaar wordt voor de eucharistieviering in Denderleeuw uitgeweken naar de Sint-Annakerk (Leeuwbrug), omwille van de restauratiewerken aan de Sint-Amanduskerk op het dorpsplein van Denderleeuw.

Optocht met legerjeeps en bloemenhuldes in Denderleeuw

Bij 11 november horen in Denderleeuw bloemenhuldes, authentieke legerjeeps, gepaste muziek, een herdenkingsviering en meer. Burgemeester Jo Fonck: “Na de eucharistieviering in de Sint-Annakerk vertrekt een optocht richting de begraafplaats van Denderleeuw, het monument ter nagedachtenis van Dr. Cochez en het gedenkteken voor de gesneuvelde soldaten aan de Sint-Amanduskerk op het dorp, om er bloemenkransen neer te leggen en stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. De optocht wordt gevormd door twee legerjeeps, de brandweer en politie, het schepencollege, de leden van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, het Rode Kruis en allen die graag deze plechtigheid met ons delen. De Koninklijke Harmonie De Dendergalm en St Cecilia Welle staan die dag in voor de muzikale omlijsting.”

Oud-strijders in Denderleeuw

De sporen van de oorlog zijn nog overal in ons land te zien, ook in Denderleeuw: “Op de begraafplaatsen van Denderleeuw, Welle en Iddergem bevinden zich graven van oud-strijders van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Al deze graven zijn bewaard gebleven en op de kerkhoven zijn ook ereperken ingericht. Op de graven zijn plaatjes aangebracht om aan te geven dat er een oud-strijder rust.” In elke deelgemeente vind je ook gedenkplaten aan of in de kerk: “Aan de zijgevel van de Sint-Amanduskerk in Denderleeuw vinden we een monumentale gedenkplaat ter nagedachtenis van de burgerlijke en militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog”, verduidelijkt De Nul. “Aan de kerkhofmuur van de Sint-Pietersbandenkerk in Welle vinden we een gedenkplaat met namen van slachtoffers van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. In de Sint-Amanduskerk in Iddergem vinden we bij het betreden van de kerk links en rechts een gedenkplaat ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Er worden 7 namen vernoemd, niet enkel van gesneuvelde soldaten, maar ook van inwoners van Iddergem die neergeschoten werden omwille van smokkelactiviteiten”, vervolledigt hij.

Oorlogsslachtoffers vandaag

Schepen Sofie Renders: “De slachtoffers van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlogen staan op 11 november centraal, maar onze aandacht gaat evengoed naar alle oorlogsslachtoffers vandaag. We zien opnieuw wat oorlog teweegbrengt en dat bewijst nogmaals hoe kostbaar vrede is. Niet alleen een eeuw geleden, maar ook nog steeds vandaag.”

Schepen Jan De Nul, bevoegd voor onderwijs: “Om ook de jongere generatie te betrekken bij de jaarlijkse oorlogsherdenking, biedt Lokaal Bestuur Denderleeuw eind november de boeiende theatervoorstelling ‘Armand’ aan voor de derde graad van het secundair onderwijs. De voorstelling vertelt het oorlogs- en voetbalverhaal van Armand Swartenbroeks. Een verhaal dat ook vandaag nog brandend actueel is.”

Programma Iddergem

Ook Iddergem herdenkt op 11 november zijn oorlogsslachtoffers. De plechtigheden worden er ingericht door NSB Iddergem en de Heemkundige Kring van Iddergem.

Schepen Jan De Nul, bevoegd voor Erfgoed: “Jaarlijks is er in Iddergem een gemeenschappelijk eetmaal voor alle geïnteresseerden. Er komen veel mensen op af die familie zijn van oud-strijders, maar ook sympathisanten. In de voormiddag wordt er een mis opgedragen in de Sint-Amanduskerk in Iddergem. Aan het einde van de misviering wordt er een eerste bloemenhulde gebracht aan de twee herdenkingsplaten, achteraan in de kerk. Nadien trekt stoet met de NSB-vlag richting kerkhof, waar er ook een bloemenkrans gelegd wordt op het ereperk. Na de bloemenhulde op het kerkhof is er een receptie in de parochiezaal en een maaltijd.”

Bekijk het volledige programma van Wapenstilstand in Denderleeuw, Welle en Iddergem op www.denderleeuw.be.