Nieuws

Denderleeuw hervormt gemeentelijke energiepremies

Met een globale herziening van de gemeentelijke energiepremies, waarbij onder meer drie nieuwe premies worden ingevoerd, neemt het Lokaal Bestuur Denderleeuw opnieuw actie om duurzaam wonen en renoveren verder aan te moedigen. Een gevelrenovatiepremie, een subsidie voor het aanpassen van de woning aan zorgnoden en een premie ‘basisveiligheid’ moeten mee voor een energiezuiniger, gezonder, kwaliteitsvol en duurzaam woonaanbod in Denderleeuw zorgen. De nieuwe premies kunnen vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd.

Lokaal Bestuur Denderleeuw kiest er resoluut voor om duurzaam wonen aan te moedigen.

Schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter: “We tekenden in op het klimaatplan ‘Radicaal Klimaatneutraal’ en koppelen daar dan ook de nodige acties aan. Duurzaam wonen is een bewuste keuze om zoveel mogelijk rekening te houden met mens en milieu en verspilling van energie en grondstoffen tegen te gaan. Door aan te sluiten bij groepsaankopen, het stimuleren van energiescans, renteloze energieleningen en een samenwerking met het Energiehuis (SOLVA) zet de gemeente hier al een tijdje sterk op in. Ook de gemeentelijke energiepremies krijgen nu een opfrisbeurt.”

“We willen het beschikbaar budget optimaal benutten en schrijven drie nieuwe subsidies uit. Omdat we de komende jaren onder meer focussen op de as tussen Dorp en stationsbuurt bieden we een gevelrenovatiepremie gekoppeld aan energiebesparende toepassingen aan voor gebouwen van minimum 30 jaar oud op het Dorp, in de Guido Gezellestraat, de Stationsstraat en de A. Rodenbachstraat”, vertelt schepen Sofie Renders. “Op die manier willen we het verouderd woningpatrimonium daar opwaarderen en het energiezuinig verbouwen stimuleren. Wanneer mensen in deze straten met hun huis aan de slag gaan, komt dit zowel de omgeving, het klimaat als de uitstraling van de buurt ten goede.”

Schepen Andy Depetter: “Met de subsidie ‘woning aanpassen aan zorgnoden’ bieden we dan weer ondersteuning aan mensen die thuis willen blijven wonen en daar de nodige aanpassingswerken voor moeten uitvoeren. Uiteraard denken we hierbij niet enkel aan ouderen, maar ook inwoners met specifieke zorgbehoeften. We willen namelijk dat iedereen die dat wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis een thuis kan vinden.”

“Daarnaast hebben we aandacht voor mensen die niet over de middelen beschikken om de noodzakelijke basiswerken aan hun huis uit te voeren, ingrepen die wel noodzakelijk zijn om kwalitatief te kunnen wonen”, pikt schepen voor Sociale Zaken Sofie Renders in. “Met de premie voor basisveiligheid gekoppeld aan een inkomensgrens en het bijhorende ontzorgingstraject kan er in ongeveer vier woningen per jaar de elektriciteit conform gemaakt worden, opstijgend vocht behandeld worden, enz. Op die manier proberen we iedereen mee te krijgen, ook diegenen die dit zelf financieel niet aankunnen.”

De premie voor een hemelwaterinstallatie wordt eveneens behouden. “De andere premies die tevens door andere overheden of bijvoorbeeld door netbeheerder Fluvius worden aangeboden worden geschrapt. De gemeentelijke bijdrage was hier sowieso al eerder beperkt. Dankzij energiesparen.be/subsidies kan je trouwens eenvoudig via een zoektool alle beschikbare premies voor jouw regio en type energiemaatregel uitpluizen”, zegt schepen Andy Depetter.

“Met deze hervorming willen we samen blijven bouwen aan een groener, energiezuiniger en aangenaam Denderleeuw. Een buurt met een divers, kwaliteitsvol, betaalbaar en duurzaam woonaanbod. Gekoppeld aan acties rond vergroening – denk maar aan de heraanleg van de begraafplaatsen-, kiezen voor ontharding waar mogelijk en een premie rond geveltuintjes die later dit jaar op de planning staat zetten we volop in op meer woon- en leefkwaliteit, een groen en gezond Denderleeuw. Deze nieuwe premies kunnen vanaf 1 april 2021 aangevraagd worden”, besluit schepen Andy Depetter.