Denderleeuw in beweging: “Dorpscentrum en stationsomgeving ondergaan metamorfose”

Het lokaal bestuur van Denderleeuw bouwt aan een groenere, toegankelijke gemeente met het vizier op de toekomst. Er staan verschillende projecten in de steigers die het centrum en de stationsomgeving zullen verduurzamen en verbeteren. Die projecten vallen onder de noemer ‘Denderleeuw in beweging’.

Studiebureau BUUR zocht uit hoe Denderleeuw er in de toekomst kan uitzien en stelde een masterplan op. Voor het centrum mondde dit uit in zes grote projecten: de heraanleg van de publieke ruimte, een nieuw Denderpark, de heraanleg van de Moreelstraat, Vrijetijdshuis, private woonprojecten Dender-link en De Schakel. In de stationsomgeving gaat het om vijf grote projecten: de herinrichting van het stationsplein en de Spoorweglaan, de buurtparking Paristyl ter hoogte van de Tulpenlaan, fietssnelweg F415, wijkverbeteringstraject Leeuwbrug Beweegt en de vernieuwing van het station.

Al die projecten staan in het meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Denderleeuw onder de noemer Denderleeuw in beweging. De focus ligt op buurtwerking en ontmoeting, mobiliteit en veiligheid, woonkwaliteit en propere buurten, klimaat en duurzaamheid, handelszaken en publieke functies.

“Onze ploeg heeft de ambitie om het masterplan volledig uit te voeren. Onze inwoners, ondernemers, handelaars en bezoekers verdienen een mooi, duurzaam en ondernemersvriendelijk dorpscentrum en een stationsomgeving waar het voor iedereen aangenaam is”, zegt burgemeester Jo Fonck.

Schepen Yves De Smet vervolgt: “Door deze grootschalige vernieuwing ondergaan het dorpscentrum en de stationsomgeving een ware metamorfose om u tegen te zeggen. Met deze 11 mooie infrastructuurprojecten zetten we onze gemeente opnieuw op de kaart en kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Ze zullen Denderleeuw een nieuw elan geven en de eerste elementen hiervan zullen binnen dit en twee jaar al te zien zijn.”

“De grijze parkeervlaktes in het dorpscentrum die er vandaag zijn, vormen we om tot belevingspleinen waar ontmoeting, open ruimte en groen centraal staan”, aldus schepen Jan De Nul. “Dit schept heel wat mogelijkheden. Tel daar het nieuwe Vrijetijdshuis, de huidige horecazaken, Hof ter Leeuwe, B&B Chillann, de mogelijkheid van een pop-upbar in de pastorietuin én de activiteiten van The Outsider bij. Samen zorgen al die projecten ervoor dat kwaliteit centraler staat in de vrijetijdsbeleving in onze gemeente.

“Met deze verschillende projecten stomen we Denderleeuw klaar voor de toekomst. Aandacht voor klimaatvriendelijkheid is bij alle projecten een belangrijke prioriteit. Denk maar aan de integratie van groen en water bij de heraanleg van het openbaar groen, het gebruik van grasbetontegels voor waterinfiltratie in de Moreelstraat of de onverharde wandelpaden in het Denderpark. In de stationsomgeving zullen we via ‘Leeuwbrug beweegt’ burgers aansporen om duurzaam te renoveren”, besluit schepen Andy Depetter.

Eén website zorgt voor overzicht  

Alle projecten zijn gebundeld op de nieuwe website www.denderleeuwinbeweging.be. Je kan er terecht voor duidelijk kaartmateriaal, de verschillende fases van elk project, actuele informatie en vragen. Inwoners van Denderleeuw krijgen een brochure in de bus. Pendelaars en bezoekers vinden alle informatie op infoborden in de gemeente en op de projectwebsite. Wie op de hoogte wil blijven van de projecten, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Lokaal Bestuur Denderleeuw via www.denderleeuw.be/nieuwsbrief.

Meer info

www.denderleeuwinbeweging.be