Denderleeuw neemt deel aan Week van de Duurzame Gemeente

Van 18 tot 25 september neemt Denderleeuw deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. Het ideale moment om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) mee bekend te maken bij de burgers, het bestuur en personeel van Denderleeuw. Als gemeente werken we namelijk continu aan het voeren van een duurzaam beleid.

“Als gemeente proberen we op dagelijkse basis bij te dragen aan het realiseren van de 17 verschillende SDG’s. Denk maar aan onze eigen initiatieven zoals de Ruilwinkel, Rap op Stap, Tastoe of Samenspel, maar ook aan de samenwerking met vzw’s zoals De Geburen. Allemaal initiatieven die ervoor proberen te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving en inzetten op gelijke kansen”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Sofie Renders.

Schepen voor Duurzaamheid Andy Depetter heeft nog meer te vertellen: “Zo zijn er ook onze energiepremies of ons ambitieus Klimaatplan. Daarnaast zetten we in op duurzaam groenbeheer, werken we samen met Natuurpunt en de VLM rond het natuurgebied De Wellemeersen en werden we nog niet zo lang geleden gelauwerd als Energieambassadeur omdat we investeren in een biomassa-installatie voor de nieuwe site Veldstraat. Sinds 2017 helpen we de lagere scholen bij het uitbouwen van hun speelplaats ‘deluxe’, aan de Palaver zijn we gestart met een kleine samentuin, er is de zadenbib, de organisatie van verschillende repair-cafés en het project bijvriendelijk Denderleeuw. Met de Propere Buurt campagne zetten we in op zwerfvuil en openbare orde. Met talloze andere acties en partnerschappen blijven we verder werken aan een duurzaam Denderleeuw.”

“Op 18 september hebben we de week officieel afgetrapt met de ondertekening van de SDG-engagementsverklaring en het hijsen van de SDG vlag. Het moment ook om onze lokale Duurzame Helden in de bloemetjes te zetten. Organisaties zoals Natuurpunt of de GROS, maar ook geëngageerde burgers die bezig zijn met het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Zij zorgen uiteraard mee voor een duurzame gemeente”, besluit schepen Sofie Renders.