Nieuws

Geen extra LOI-plaatsen in Denderleeuw

Sinds eind 2018 is er door de vernieuwde toestroom van vluchtelingen een acuut tekort aan opvangplaatsen in ons land. Om dit tekort op te vangen vraagt Fedasil aan de OCMW’s om op vrijwillige basis extra LOI-plaatsen te voorzien. Na de sluiting vorig jaar door Fedasil van één van de drie LOI-woningen in Denderleeuw wil het gemeentebestuur zich echter focussen op de nog 8 bestaande LOI-plekken. De sociale uitdagingen in Denderleeuw zijn groot en vragen een grondige aanpak. Daarom vraagt het gemeentebestuur aan de buurgemeenten om gehoor te geven aan de oproep van Fedasil en extra LOI-plekken ter beschikking te stellen.

“Fedasil staat in ons land in voor de opvang van asielzoekers. Die opvang kan georganiseerd worden in een opvangcentrum, maar ook in een Lokaal Opvang Initiatief ofwel LOI. Hiervoor werkt Fedasil samen met de OCMW’s in Vlaanderen. Tot vorig jaar beschikte onze gemeente over drie LOI-woningen. Omwille van een overaanbod aan LOI-plekken op dat moment, wou Fedasil één woning sluiten. Een vraag waar het OCMW niet op ingegaan is. Uiteindelijk heeft Fedasil zelf beslist om de woningen te sluiten waardoor er 4 opvangplekken minder konden aangeboden worden”, legt schepen van Integratie, Andy Depetter, uit. “Amper 6 maand na deze beslissing vraagt Fedasil, door de vernieuwde toestroom aan vluchtelingen eind 2018, om op vrijwillige basis opnieuw extra LOI-plaatsen te voorzien. Wat heel tegenstrijdig is, gezien de eerder genomen beslissing.”

“Het OCMW begeleidt de mensen die opgevangen worden in een LOI door het aanbieden van materiële steun totdat ze al dan niet erkend worden en legaal kunnen verblijven in België of terugkeren naar hun land van herkomst. Een vluchteling komt namelijk uit een totaal ander deel van de wereld, waardoor je niet enkel moet inzetten op maatschappelijke integratie, maar ook op taal, cultuurverschillen, traumaverwerking, opleiding, zelfredzaamheid, enzovoort. Daarnaast moet er, als de vluchtelingen erkend zijn, op zoek gegaan worden naar een structurele huisvesting. Dit alles vergt heel veel inzet en tijd van onze maatschappelijk werkers. Daarom lijkt het ons niet aangewezen om er nog 4 zware dossiers bij te nemen en willen we ons focussen op de 8 bestaande LOI-plekken in onze gemeente. De sociale uitdagingen in onze gemeente zijn groot en die willen we grondig aanpakken. Daarom vragen we aan onze buurgemeenten om gehoor te geven aan de oproep van Fedasil en extra LOI-plekken ter beschikking te stellen”, verduidelijkt Sofie Renders, bevoegd voor Sociale Zaken.