Nieuws

Denderleeuw schakelt ontwerpbureau in voor heraanleg publieke ruimte RUP Centrum

Lokaal Bestuur Denderleeuw zal binnenkort een ontwerpbureau inschakelen om de heraanleg van de publieke ruimte in het Denderleeuwse dorpscentrum uit te werken. De gemeenteraad keurde hiervoor op donderdag 27 januari het lastenboek en de gunningswijze goed.

“Hiermee zetten we opnieuw een grote stap in de realisatie van het RUP Centrum en de vernieuwing van de dorpskern van Denderleeuw”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet. “Het lastenboek wordt Europees gepubliceerd, waarna kandidaten tot 3 maart een offerte kunnen indienen. Daarna kan het college van burgemeester en schepenen een ontwerpbureau aanstellen om de plannen uit te werken.”

Op de gemeenteraad van 27 januari werd ook de samenwerkingsovereenkomst met SOLvA goedgekeurd. “Zij zullen ons begeleiden in het hele ontwerpproces en ook in de zoektocht naar een geschikte aannemer”, aldus De Smet.

Communicatiebureau

“Het RUP Centrum omvat heel wat grote projecten die ons dorpscentrum een nieuw aanzicht en een nieuwe toekomst moeten geven. We vinden het dan ook belangrijk om hierover regelmatig op een duidelijke en open manier te communiceren. Om onze diensten hierin te adviseren en bij te staan zullen we binnenkort ook op zoek gaan naar een gespecialiseerd communicatiebureau”, geeft burgemeester Jo Fonck mee.

Ondernemersvriendelijk centrum

“We zijn ervan overtuigd dat de modernisering en heraanleg van het dorpscentrum ook nieuwe mogelijkheden voor onze lokale economie met zich zal meebrengen”, vult schepen van Lokale Economie Jan De Nul aan. “Een nieuw ondernemersklimaat ontwikkelen door kernversterking en dorpsverfraaiing, het klinkt momenteel allemaal nog abstract. Het houdt vooral in dat nieuwe aantrekkingspolen zoals het Vrijetijdshuis, het Denderpark en een aantrekkelijk, gezellig dorpscentrum waar het fijn is om te vertoeven, ook nieuwe kansen zal bieden voor onze huidige handelaren én voor toekomstige ondernemers. Dit is het totaalplaatje voor onze gemeente dat we voor ogen houden en waar we voor gaan: een mooi, aangenaam, duurzaam en ondernemersvriendelijk Denderleeuw voor onze inwoners, handelaren, verenigingen en bezoekers.”