Nieuws

Denderleeuw schenkt jaarlijks 50 gratis geveltuinen

Lokaal Bestuur Denderleeuw motiveert zijn burgers om een straatgeveltuin aan te leggen en schenkt daarom elk jaar 50 gratis geveltuinen. Dat doet het naar aanleiding van de campagne #1000geveltuinen van SOLvA. Vanaf 1 september 2021 kunnen de Denderleeuwenaren hun aanvraag indienen via www.denderleeuw.be/geveltuinen.

Duizend extra geveltuinen: dat doel hebben de steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen samen voor ogen met deze campagne, die op 1 juni 2021 gelanceerd werd door SOLvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband van Zuid-Oost-Vlaanderen.
Een geveltuin is een stukje openbare weg beplant met bloemen en (klim)planten. “Geveltuinen bieden heel wat meerwaarde in het straatbeeld”, legt schepen voor Groenbeleid Marnick Vaeyens uit. “Zo geven geveltuinen meer kleur aan de buurt, zeker in boomloze straten. Het maakt de buurt groener en gezelliger. Ook zorgen ze op het voetpad voor een plekje waar regenwater in de bodem kan sijpelen.”

Bovendien maken geveltuinen de seizoenen beter voelbaar en verbeteren ze ook de luchtkwaliteit. “Ze produceren zuurstof en filteren fijn stof. Vogels en insecten vinden er voedsel, een nest- of slaapplaats en soortgenoten. In de winter zorgen bladhoudende klimplanten ervoor dat een gevelmuur minder sterk afkoelt. In de zomer houden ze hem dan weer koel”, aldus schepen Andy Depetter, bevoegd voor Klimaat en Duurzaamheid.

Maximaal ontzorgen

Lokaal Bestuur Denderleeuw sprong meteen op de kar van de campagne en werkte een reglement voor de aanleg van geveltuinen uit, dat eind juni door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Denderleeuw kiest ervoor om zijn inwoners maximaal te ontzorgen. Wanneer een aanvraag voldoet aan de voorwaarden, voert de gemeente alle voorbereidende werken uit. De technische dienst komt langs om een plantgat te maken en te vullen met teelaarde. Ook de planten en klimhulp, die via de aanvraag besteld worden, worden meegeleverd. De eigenaar van de woning hoeft enkel nog te planten.

Om in aanmerking te komen voor een geveltuin, moet de straatgeveltuin zich steeds voor de rooilijn bevinden. Bovendien moet er voldoende plaats zijn net voor de geveltuin, zodat er geen hinder is voor voetgangers. En als huurder moet je eerst toestemming vragen aan de eigenaar. Deze en andere voorwaarden, een plantenlijst en voorbeeldschetsen ter inspiratie vind je op www.denderleeuw.be/geveltuinen. Hier kunnen Denderleeuwenaren die hun gevel willen opfleuren met een geveltuintje ook vanaf 1 september 2021 hun aanvraag online indienen.