Nieuws

Denderleeuw scoort 82% op dierenwelzijnsenquête van GAIA

Dierenwelzijnsorganisatie GAIA berekende op basis van een enquête welke gemeenten en steden in Vlaanderen het diervriendelijkst zijn. Denderleeuw haalde een mooie score van 82% en is hiermee één van de meest diervriendelijke gemeenten van de Denderstreek.

“De enquête van GAIA polst naar 10 speerpunten zoals onder andere de aanwezigheid van een schepen voor dierenwelzijn, een diervriendelijk plan voor zwerfkatten, sensibilisering inzake dierenwelzijn bij inwoners, de afwezigheid van levende dieren op markten, kermissen en braderijen en het gebruik van diervriendelijk vuurwerk”, legt schepen Yves De Smet, bevoegd voor Dierenwelzijn. “Onze gemeente ontving een score van 82% en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Op basis van deze score mogen we ons als één van de meest diervriendelijke gemeenten van de Denderstreek noemen en dat doet plezier. Dagelijks leveren we aanzienlijke inspanningen, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Zes jaar geleden zijn we van nul gestart op het beleidsdomein Dierenwelzijn. Als eerste schepen van Dierenwelzijn heb ik samen met mijn fantastisch team medewerkers het thema hoog op de politieke agenda geplaatst. Die inspanningen zien we nu vertaald in deze mooie score en dat doet mij als schepen van Dierenwelzijn en dierenvriend veel deugd. Uiteraard gaan we nu niet op onze lauweren rusten. Het is de bedoeling om de kleine resterende pijnpunten die er nog zijn weg te werken en ons dierenwelzijnsbeleid verder uit te breiden . Enkel met een top 10 score zullen we tevreden zijn, want ieder dier verdient het om volwaardig behandeld te worden.”

Ondernomen acties in Denderleeuw

 • Dierenwelzijn is een volwaardige bevoegdheid met een eigen schepen en met administratieve ondersteuning.

 • De zwerfkattenpopulatie binnen Denderleeuw wordt op een diervriendelijke manier aangepakt. Zwerfkatten worden overgebracht naar de door de gemeente aangestelde dierenarts die hen steriliseert. Daarna worden de dieren opnieuw uitgezet op de vindplaats.

 • Denderleeuw werkt samen met externe partners dierenasiel groot Ninove, Vetas vzw en Rato

 • Bij de lokale politie werd een cel dierenwelzijn opgericht en samen werkten we een volwaardig meldpunt rond dierenmishandeling uit.

 • Via permanente sensibilisering worden honden- en katteneigenaars geïnformeerd over de noodzaak om de hond of kat te steriliseren en ook te laten identificeren door middel van een chip. Hoewel dat sinds enkele jaren een wettelijke verplichting is, is die verplichting nog altijd niet algemeen gekend. Ook de jongere generaties worden gestimuleerd om goed om te gaan met dieren via gastlessen in de basisscholen.

 • De populatie van stadsduiven wordt op een diervriendelijke manier in toom gehouden door een contraceptieve korrel.

 • Op markten, kermissen en braderijen op grondgebied van Denderleeuw worden geen dieren meer toegelaten. Elke aanvraag van een circus wordt grondig gescreend om na te gaan of ze aan de wettelijke vereisten qua huisvesting en verzorging voldoen.

 • Het afsteken van vuurwerk is verboden . Slechts bij zeer uitzonderlijke gebeurtenissen worden er vergunningen afgeleverd en dan enkel voor diervriendelijk vuurwerk . Als lokaal bestuur geven we zelf het goede voorbeeld door op onze nationale feestdag resoluut te kiezen voor een geluidsarme diervriendelijke vuurwerkshow.

 • In Denderleeuw en deelgemeente Welle werden hondenlosloopweides aangelegd waar honden zonder leiband en in alle veiligheid zich kunnen uitleven. De aanleg van een hondenlosloopweide in Iddergem staat in de steigers.

 • Diereneigenaars die hun overleden dier willen herdenken kunnen dat in een oase van groen en rust doen in de tuin van het kasteeltje. Wie dat wil kan ook een naamplaatje van het dier op het paneel laten bevestigen dat op de herdenkingsplaats staat.

 • Verspreid over de gemeente werden tientallen hondenpoepbuizen geplaatst.

 • Er worden geen vergunningen voor thuisslachtingen afgeleverd