Nieuws

Denderleeuw tekent in op handhavingsproject zwerfvuil

Lokaal Bestuur Denderleeuw beschouwt de aanpak van zwerfvuil als een prioriteit in haar beleid. In de strijd tegen zwerfvuil werden de voorbije jaren aanzienlijke inspanningen geleverd. Toch wil het lokaal bestuur de strijd tegen zwerfvuil een niveau hoger tillen en tekent daarom in op het handhavingsproject zwerfvuil van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

“Een buurt die niet proper is, zorgt voor ongenoegen bij de bewoners en vermindert de levenskwaliteit. Niemand woont graag in een straat met zwerfvuil”, vertelt schepen Andy Depetter. “Om het afval tegen te gaan veegt onze Technische Dienst regelmatig de straten volgens een vast veegplan. Zij zijn onze ogen en oren op het terrein. Wanneer ze een sluikstort aantreffen proberen ze na te gaan of ze op één of andere manier identificatiegegevens kunnen terugvinden. Wie betrapt wordt mag zich aan een GAS-boete van maximaal 350 euro verwachten. Daarenboven komen ook nog eens de verwerkingskosten voor het opruimen en afvoeren van het sluikstort.”

“Ook het project netheidsverantwoordelijken is een belangrijke pijler in de strijd tegen zwerfvuil in onze gemeente. Deelnemende verenigingen steken driemaal per jaar de handen uit de mouwen om een afgesproken traject zwerfvuilvrij te maken. Een win-win situatie want voor elke opgeruimde kilometer ontvangen ze een mooie vergoeding waarmee ze de clubkas kunnen spijzen”, vult burgemeester Jo Fonck aan.
“En dan zijn er ook nog de periodieke opruimacties door de scholen in Denderleeuw! Heel wat inspanningen dus en toch blijft zwerfvuil een ecologisch en maatschappelijk probleem dat veel geld kost. Niet alleen lokaal maar ook bovenlokaal,” vervolledigt Depetter.

Handhavingsproject

Op Vlaams niveau wordt een geïntegreerd beleid gevoerd om de hoeveelheid zwerfvuil met 20% te verminderen ten opzichte van 2015. Met het project zwerfvuilhandhaving ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen bij de aanpak van zwerfvuil. Via dat project kunnen lokale besturen die dat willen tot 2024 gratis beroep doen op 30 gewestelijke handhavers die door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM, worden aangestuurd. Deze gewestelijke handhavers zorgen voor de controle van zwerfvuil op het grondgebied van de gemeente of stad en zullen actief zijn in geheel Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de lokale besturen.

“Wij zijn alvast overtuigd en stappen vol goede moed mee in dat project! Het stadium van sensibilisatie en preventie is voorbij. De focus van het handhavingsproject ligt hoofdzakelijk op betrapping op heterdaad van veroorzakers van zwerfvuil op gekende probleemlocaties. Het GAS-reglement wordt daarbij als kapstok voor de beboeting gebruikt. Simpelweg: wie op heterdaad betrapt wordt op het achterlaten van zwerfvuil wordt beboet”, zegt Depetter.

Zwerfvuil hotspots

De definitie van zwerfvuil is zeer ruim: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, paraplu’s, zakdoekjes, hondenpoepzakjes, … Het actieterrein van de controleurs zal zich vooral situeren op gekende hotspots van zwerfvuil zoals stopplaatsen voor het openbaar vervoer, parkings, inzamelpunten van afval en schoolroutes. Ze kunnen bovendien niet alleen ingeschakeld worden tijdens weekdagen maar ook in het weekend tijdens evenementen.

“Het project wil geen heksenjacht creëren maar wel een stap verder gaan dan louter sensibiliseren. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak wel degelijk zijn vruchten zal afwerpen op korte termijn en mensen tot tweemaal toe zal doen nadenken vooraleer ze hun afval achteloos op straat gooien.”, besluit Fonck.