Nieuws

Denderleeuw werkt samen met Denderstroom om nieuwe zonnepanelen te plaatsen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op twee gemeentelijke gebouwen gaat gemeente Denderleeuw in zee met de burgercoöperatie Denderstroom. Zij financieren, plaatsen, monitoren en onderhouden de installatie op het dak van haar klant. In ruil ontvangt de gemeente een korting op het stroomverbruik. Op die manier zijn er geen grote investeringen van de gemeente nodig én nemen we toch een voortrekkersrol op in de keuze voor duurzame energie. Bovendien kunnen inwoners, door deelname aan de coöperatie, mee investeren en genieten van de groene stroom gedachte.

Eén van de pijlers in het meerjarenplan is een klimaatgezond Denderleeuw, met onder meer het inzetten op energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen. “Uiteraard focussen we op bewustmaking rond de klimaatproblematiek en klimaatacties voor medewerkers en inwoners. Denk maar aan de gemeentelijke energiepremies, de BENOveren campagne, fietsvriendelijk woon-wegverkeer, enz. Daarnaast willen we uiteraard ook zelf het goede voorbeeld geven door het eigen patrimonium zo energiezuinig mogelijk te maken”, vertelt schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter.

De gemeente heeft twee gebouwen met een grote dakoppervlakte waar nog geen zonnepanelen geplaatst zijn; De Palaver en het nieuwe schoolgebouw van GBS Iddergem. Schepen voor Facility Jan De Nul: “We werden aangezocht door Denderstroom, een Oost-Vlaamse burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie en die sinds 2016 al meer dan duizend zonnepanelen heeft geplaatst. Zij halen kapitaal op bij de burgers onder de vorm van aandelen. Denderstroom financiert, plaatst, monitort en onderhoudt de installatie op het dak van haar klant. Ze levert de stroom aan de eigenaar die daarvoor een laag tarief betaalt. Na 20 jaar wordt de installatie kosteloos eigendom van de klant.”

“We zien enkel voordelen. Als Denderstroom de installaties plaatst zijn er geen investeringen door de gemeente nodig. We krijgen een korting op het stroomverbruik, waardoor de prijs beduidend goedkoper is dan de stroom die we afnemen van het net. Bovendien is het een vaste prijs die nooit geïndexeerd wordt, waardoor het voordeel na verloop van tijd enkel groter wordt. We nemen zo een voortrekkersrol op in de keuze voor duurzame energie en hopen op die manier ook inwoners aan te moedigen om in te stappen in de coöperatieve vennootschap. We dragen zo bij aan de gemeenschap en het klimaat, dat wint door de productie van groene stroom. Dat is tenslotte waar we als bestuur naar streven”, besluit schepen Depetter.