Nieuws

Denderleeuw wil label Kindvriendelijke Gemeente binnenhalen

Denderleeuw draagt de kinderrechten hoog in het vaandel. Daarom engageert de gemeente zich om in de komende twee jaar het label Kindvriendelijke Gemeente te behalen. Het uitgangspunt: een gemeente waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, is een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. De eerste stap is een grootschalige online bevraging tussen 1 en 30 november. Wie de hele vragenlijst invult, maakt kans op een iPad Mini 32GB ter waarde van 299 euro.

 

“De weg naar het label Kindvriendelijke Gemeente is meteen ook een denkoefening over welke gemeente Denderleeuw in de toekomst wil zijn”, legt de  jeugdschepen uit. “Het gaat dus niet alleen over specifieke onderwerpen die enkel de jeugd aanbelangen. Kindvriendelijke gemeenten nemen acties over alle beleidsdomeinen heen. Een voorbeeld: een verkeerssituatie wordt veiliger voor iedereen wanneer de mobiliteitsdienst bij de herinrichting van een kruispunt uitgaat van de veiligheid voor kinderen en jongeren.”

 

“We werken niet aan aparte maatregelen op kindermaat, maar aan een toekomstbestendige strategie die alle inwoners ten goede komt”, vult de  burgemeester aan. “Zoals je de kleren van je bengels net iets te groot koopt: op de groei. Dat is meteen ook de naam van de campagne die we lanceren.”

 

Online bevraging

 

In een eerste fase gaat het gemeentebestuur op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe kindvriendelijk is Denderleeuw vandaag? De jeugdschepen: “Dat doen we aan de hand van een grote online bevraging. Van 1 tot 30 november staat op http://www.denderleeuw.be/kindvriendelijk een vragenlijst waarmee gepeild wordt naar de positie van kinderen en jongeren aan de hand van 10 thema’s.”

 

“Wij vinden het belangrijk dat onze beleidskeuzes gedragen worden door de bevolking. En dus doen we graag een beroep op de expertise van onze inwoners”, aldus de burgemeester. “Het vraagt wel enige tijd en inspanning om de vragenlijst goed in te vullen. Daarom hebben we ook aan een beloning gedacht. Wie de vragenlijst namelijk volledig invult, maakt kans op een iPad Mini 32GB ter waarde van 299 euro!”

 

De weg naar een kindvriendelijk beleid

 

Om een toekomstbestendige strategie te bepalen, start het gemeentebestuur met een grondig onderzoek. Dit onderzoek neemt het volledige kalenderjaar 2017 in beslag. “Momenteel wordt alle relevant cijfermateriaal dat over onze gemeente beschikbaar is, verzameld. En naast de online vragenlijst voor volwassenen (16+), gaan we in november de hort op en stellen we mondeling gelijkaardige vragen aan kinderen en jongeren. Eveneens met de centrale vraag: hoe kindvriendelijk is Denderleeuw op dit moment?”, zegt de jeugdschepen. “Deze resultaten leggen we voor aan een aantal gespreksgroepen om onze prioritaire thema’s te bepalen: op welke punten kunnen we de grootste vooruitgang boeken? Deze fase loopt tot maart 2017.” “De prioritaire thema’s leggen we vervolgens voor aan kinderen en jongeren: welke maatregelen zien zij vanuit hun leefwereld als een verbetering? Dit belevingsonderzoek wordt uitgevoerd van komende paas- tot en met zomervakantie. Al deze informatie vertalen we tot slot naar een Strategie Kindvriendelijkheid met concrete acties. Dat willen we eind 2017 klaar hebben. Deze strategie wordt beoordeeld door een externe jury. In juni 2018 weten we of Denderleeuw het label Kindvriendelijke gemeente weet te bemachtigen.”

 

Waarom inzetten op kindvriendlijkheid?

 

De aandacht voor de kindvriendelijkheid van steden en gemeenten komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Tijdens de tweede conferentie van de Verenigde Naties over ‘Human Settlements’ in 1996 werd een resolutie gestemd om steden voor iedereen leefbaar te maken. De conferentie verklaarde dat “het welbevinden van kinderen de ultieme indicator is voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur”. Zo ontstond de ‘Child Friendly Cities’-beweging. Een wereldwijd initiatief in de schoot van UNICEF, gekoppeld aan de realisatie van het Kinderrechtenverdrag.

In Vlaanderen bestaat met het Netwerk Kindvriendelijke Steden al een jarenlange betrokkenheid op de beweging en de initiatieven rond kindvriendelijkheid. Hasselt, Sint-Niklaas, Turnhout, Meeuwen-Gruitrode, Wetteren, Gent en Mechelen haalden het label van ‘Kindvriendelijke Stad/Gemeente’ al binnen. “Ook in Denderleeuw gaan we er nu voor”, besluit de burgemeester. “Onder begeleiding van de VVJ, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, meten we onze kindvriendelijkheid en tekenen we een strategie rond kindvriendelijkheid uit.”