Nieuws

Denderleeuw wil straatverlichting ’s nachts opnieuw aanschakelen

Lokaal Bestuur Denderleeuw stapte in december 2022 mee in het project ‘Energieloze nachten’ van Fluvius. Na een evaluatie en overleg met de buurgemeenten wil het lokaal bestuur het uurschema aanpassen en de openbare verlichting een uur later doven op weekdagen en op zondagnacht de verlichting laten branden. Deze aanpassing gaat pas in als alle deelnemende lokale besturen akkoord gaan.

“Vorig jaar stapten we mee in het project ‘Energieloze nachten’ van Fluvius om onze openbare verlichting op weekdagen en zondagnacht te doven tussen 23 en 5 uur. Ook omliggende lokale besturen stapten hierin mee, een voorwaarde om dit project te kunnen uitvoeren”, legt schepen Andy Depetter uit.

“Fluvius stuurde recent een bevraging uit naar alle deelnemende lokale besturen om het systeem te evalueren. Hieruit bleek dat de meest gevraagde aanpassing is om de openbare verlichting een uur later te doven op weekdagen en om op zondagnacht de verlichting te laten branden”, aldus burgemeester Jo Fonck. “Na overleg met onze buurgemeenten, volgen wij dit volledig en willen we graag dat Fluvius het uurschema in Denderleeuw aanpast. Concreet willen we de verlichting doven tussen 00.00 uur en 5 uur op weekdagen en op vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht het licht aan laten. Tot slot onderzoeken we ook of op de dorpspleinen van de drie deelgemeenten de openbare verlichting gedurende de gehele nacht kan blijven branden én bij evenementen zoals kermissen of carnaval de volledige duurtijd van het evenement.”

“Het is echter zo dat Fluvius voor de zone waar wij toe behoren slechts één brandprogramma wil aanhouden. Dit betekent dus dat deze maatregel pas in uitvoering kan gaan als alle deelnemende lokale besturen hiermee akkoord gaan. We merken bij onze omliggende buurgemeenten ook de vraag om het uurschema aan te passen en hopen dus dat Fluvius ons hier snel in volgt. Van zodra we een concrete datum weten, wordt dit gecommuniceerd via de verschillende communicatiekanalen van het lokaal bestuur”, besluit schepen Depetter.