COVIDNieuws

Denderleeuw zamelt laptops en tablets in voor kwetsbare leerlingen

De gemeente Denderleeuw start met een inzamelactie van laptops en tablets voor kwetsbare leerlingen. Indien de federale regering beslist om de coronamaatregelen te verlengen tot 3 mei, staat het onderwijs voor een belangrijke uitdaging. Leerkrachten moeten zich wenden tot afstandsonderwijs via digitale platformen en niet iedere leerling beschikt thuis over een laptop of tablet. De ingezamelde laptops en tablets worden aan de scholen overhandigd die ze op hun beurt verdelen aan de leerlingen die er een nodig hebben.

“Als na de Paasvakantie de maatregelen worden verlengd, betekent dit dat leerkrachten zullen moeten instaan om nieuwe leerstof aan te bieden aan hun leerlingen. Dit zal vanop afstand moeten gebeuren, wat niet zo’n evidente opdracht is”, stelt onderwijsschepen Jan De Nul. “Er mag maximaal 4 uur les per dag worden gegeven aan de leerlingen. Van de ouders wordt dan verwacht dat zij mee instaan voor 2 uur begeleiding van hun kinderen. Nu al is men op de verschillende scholen gestart met voorbereidingen op dat vlak. De meeste scholen beschikken gelukkig wel over een aantal internettoepassingen om hun leerlingen te bereiken, maar evident is dit zeker niet. Ik stel ook vast dat het beschikken over een eigen laptop of tablet niet altijd een evidentie is voor leerlingen van het lager onderwijs.”

“Hier wringt inderdaad wel eens het schoentje”, geeft Sofie Renders schepen van Sociale Zaken aan. “Een actieve bevraging bij alle schooldirecties door onze schoolopbouwwerkster, leert ons dat er nogal wat leerlingen thuis niet kunnen beschikken over een PC of laptop. Dit maakt het dus nog extra moeilijk. Moeilijke thuissituaties met een achterliggende armoedeproblematiek, zijn op zich al zware uitdagingen. Hierbij nog verder schoolse achterstand oplopen, willen we maximaal vermijden. Daarom organiseren we een inzamelactie voor laptops en tablets.”

“We zijn concreet op zoek naar een 80-tal oude laptops. Deze laptops willen we dan via de scholen ter beschikking stellen van die leerlingen die hier echt nood aan hebben”, besluit schepen De Nul.

Wie een laptop of tablet wilt doneren kan dit doen in het gemeentehuis door een afspraak te maken via 053 640 640. Er wordt een moment afgesproken om de laptop te komen afgeven in een box in het sas van het onthaal van het gemeentehuis. Op deze manier worden de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. Specificaties voor de laptops: maximum 8 jaar oud, windows 7 of windows 10, 4 GB, minimaal core i3.