Nieuws

Denderleeuw zet in op Onroerend Erfgoed via intergemeentelijke samenwerking

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, keurde deze week drie nieuwe onroerende en vijf intergemeentelijke onroerende erfgoeddiensten (IOED) in Vlaanderen goed. Ook IOED Denderland, waar Denderleeuw samen met Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove bij aansluit, kreeg een erkenning.

“De gloednieuwe IOED Denderland is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Erfgoed Denderland, SOLvA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Erfgoedcel Denderland werkt regionaal rond cultureel erfgoed en SOLvA beschikt over ruimte expertise inzake archeologie en bouwkundig erfgoed. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is dan weer vertrouwd met landschappelijk erfgoed”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “De IOED Denderland zal dankzij deze intense samenwerking inzetten op een geïntegreerd regionaal onroerend erfgoedbeleid.”

Jan De Nul, schepen van Erfgoed, licht toe: “Voor Denderleeuw betekent dit extra ondersteuning op vlak van onroerend erfgoedbeleid. Dit zal leiden voor een betere erfgoedzorg, maar ook het vergroten van de lokale expertise en draagvlak voor onroerend erfgoed. Deze erkenning is een eerste stap in de goede richting en bevestigt dat het intense voortraject goed werd voorbereid. Nu zetten we in op de aanvraag van subsidies, waarna de intergemeentelijke samenwerking actief van start kan gaan.”