Denderleeuw zet verder in op camerabewaking

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil twaalf vaste camera’s plaatsen op cruciale plaatsen en aan openbare gebouwen. Acht openbare knooppunten of gebouwen zullen voorzien worden van één of twee camera’s. De camera’s zullen ingezet worden voor overlast, sluikstorten en diefstal, maar hebben ook een preventief effect.

“We krijgen regelmatig meldingen van diefstal op één van onze begraafplaatsen”, zegt burgemeester Jo Fonck. “Door vaste camera’s te plaatsen op de drie begraafplaatsen hopen we grafdieven af te schrikken of op zijn minst te kunnen identificeren. De overige camera’s komen aan het Administratief Centrum, ’t Kasteeltje, Dorp, de oude voetbalkantine op de Thontlaan en aan de sporthal. Het punt om camera’s te plaatsen lag al eventjes op tafel, het is namelijk één van de doelstellingen van ons meerjarenplan. Camera’s zorgen voor een verhoogd veiligheidsgevoel, zijn preventief en bouwen op hun beurt mee aan buurten en aan ons Denderleeuw van de toekomst.”

“Het is niet de eerste keer dat er camera’s ingezet worden”, vervolledigt schepen Jan De Nul. “Zo werden, in samenwerking met NMBS, in het verleden de camera’s in de stationsomgeving opgetrokken en schaften we ook al drie mobiele camera’s aan met het doel sluikstorten in te perken. Het is wel een primeur dat we deze keer ook camera’s zullen plaatsen aan openbare gebouwen zoals het Administratief Centrum, ’t Kasteeltje, de sporthal, … De camera’s hebben een multifunctioneel doel. Zo zullen ze worden ingezet voor onder andere sluikstorten, diefstallen,….”

Startfase

Camera’s plaatsen kan niet zomaar. “De korpschef van de lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert gaf alvast een gunstig advies. De camera’s kunnen ook voor hen van nut zijn bij het opsporen van daders en verdachten”, zegt Fonck.

Er moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de aanbevelingen rond privacybescherming en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg. “Zo moeten de nodige waarschuwingen in de buurt worden aangebracht opdat de burger geïnformeerd is over het cameratoezicht”, vult De Nul aan.

“De plaatsing van de camera’s zit momenteel nog in de startfase. Het punt werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 mei. Nu kunnen we overgaan naar een volgende fase”, vervolledigt Fonck.