Nieuws

Denderleeuw zet verder in op speelstraten

Denderleeuw is een kindvriendelijke gemeente waar kinderen en jongeren vrij zijn om te spelen, te ravotten en zich uit te leven. Dit is al mogelijk op de verschillende speelpleintjes die de gemeente rijk is, maar nog niet elk kind kan genieten van een verkeersveilige speelruimte. Daarom zet Lokaal Bestuur Denderleeuw verder in op speelstraten en wil het het inrichten van een speelstraat voor inwoners aantrekkelijker maken via de digitale aanvraagprocedure en het uitlenen van speelkoffers.

“We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen en jongeren in onze gemeente de nodige ruimte hebben om voluit te kunnen spelen en zich uit te leven. De voorbije jaren hebben we geïnvesteerd in de vele speelpleintjes die onze gemeente rijk is, maar toch kan nog niet elk kind genieten van een verkeersveilige speelruimte. Koning Auto maakt het kinderen niet altijd even gemakkelijk om op straat te spelen. Daarom willen we nog meer inzetten op speelstraten en inwoners aansporen om er eentje in te richten. Via het vereenvoudigde reglement, de digitale aanvraagprocedure en de mogelijkheid tot het uitlenen van speelkoffers, hopen we inwoners warm te maken om van hun straat een speelstraat te maken in het weekend of tijdens vakantieperiodes”, legt schepen Sofie Renders uit.

“Speelstraten kunnen ingericht worden in het weekend, in de kortere vakantieperiodes en in de zomervakantie. Tijdens bepaalde uren en periodes zal de straat dan autoluw gemaakt worden zodat er plek is voor spel en ontspanning. We willen in onze gemeente meer speelstraten zien en daarom werd het reglement aangepast en de aanvraagprocedure gedigitaliseerd. Het aanvragen van een speelstraten is nu een pak eenvoudiger en duidelijker”, zegt schepen Yves De Smet.

Praktisch

  • Er moeten 3 speelstraatverantwoordelijken aangesteld worden die de aanvraag indienen en de speelstraat opvolgen. Zij verwittigen ook de buurtbewoners omtrent de aanvraag.
  • Voor weekends en vakantieperiodes moet de aanvraag 1,5 maand op voorhand geplaatst worden. Voor de zomervakantie 2021 kan dit uitzonderlijk tot en met 15 juni.
  • Als meer dan 1/3de van de straat niet akkoord is met de speelstraat, kan de speelstraat niet ingericht worden. De inwoners die niet akkoord gaan moeten binnen de 2 weken aan de jeugddienst laten weten dat ze niet akkoord gaan.
  • Een speelstraat kan ingericht worden in een woonstraat van 13 tot 21 uur.
  • Een speelstraat kan ingericht worden in het weekend of in de vakantie. In het weekend kan dit zaterdag en/of zondag. In een korte vakantie kan dit 7 dagen aan een stuk en in de grote vakantie kunnen er twee periodes van 7 dagen plaatsvinden, al dan niet aan elkaar gesloten.
  • Om het speelplezier compleet te maken, kunnen er diverse speelgoedkoffers uitgeleend worden bij de uitleendienst.

Alle voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op www.denderleeuw.be/speelstraten