Nieuws

Gezocht: 10 kandidaten voor nieuw Vrijetijdsforum in Denderleeuw

Vanaf januari 2020 start de gemeente Denderleeuw met een nieuw Vrijetijdsforum dat de vijf huidige adviesraden voor cultuur, patrimonium, sport, senioren, bibliotheek en ontwikkelingssamenwerking vervangt. Hiervoor is de gemeente op zoek naar 10 personen die gedurende een periode van 2 jaar de kerngroep van het Vrijetijdsforum zullen vormen. Kandidaturen kunnen tot 31 januari 2020 ingediend worden.

“Om dit nieuwe verhaal te kaderen, moeten we eerst even een stukje geschiedenis schetsen. Tot 2013 overkoepelde de vroegere Culturele adviesraad de adviesraden voor jeugd, cultuur, patrimonium en senioren. Later sloot ook de sportraad hier bij aan. En daarnaast zijn er ook het beheersorgaan voor bibliotheek en culturele infrastructuur en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. In 2013 werd dan de vrijetijdsraad in het leven geroepen met als bedoeling een overkoepelend orgaan voor de vijf bestaande adviesraden te vormen. Tot op vandaag zijn deze adviesraden aan het werk geweest. We zijn nu zes jaar later en de nieuwe wetgeving maakt het mogelijk om een frisse wind te laten waaien doorheen deze adviesorganen. We hebben deze opportuniteit met beide handen gegrepen en lanceren het nieuwe Vrijetijdsforum”, vertelt schepen van Cultuur, Bibliotheek en Senioren, Alberic Sergooris.

“Met dit nieuwe Vrijetijdsforum willen we de dynamiek uit de huidige adviesraden bewaren én kwalitatief beleidsadvies laten formuleren door onze inwoners. Concreet zullen de huidige adviesraden omgevormd worden naar werkgroepen, namelijk een ‘Werkgroep Senioren’, ‘Werkgroep Erfgoed’, ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking’ en een ‘Werkgroep Parasol’. Deze werkgroepen blijven dus hun belangrijke rol spelen in het ondersteunen van onze Vrijetijdsdiensten en bij het opmaken en het organiseren van het vrijetijdsaanbod. Naast deze werkgroepen komt er ook een kerngroep. Deze kerngroep is een overkoepelend orgaan waarin geëngageerde deskundigen uit de vrijetijdssector vertegenwoordigd zullen zijn. De bedoeling is dat zij het aanspreekpunt worden van het college van burgemeester en schepenen wat betreft beleidsadvies over de vrijetijdsdomeinen. De leden zullen jaarlijks bepalen welke thema’s uit het meerjarenplan en uit de actualiteit op de agenda worden gezet, en werken samen met een denkgroep daarover een advies uit”, legt schepen van Erfgoed, Jan De Nul, uit.

“Hiervoor zoeken we 10 personen met een passie voor sport, cultuur, senioren, jeugd, bibliotheek of erfgoed die gedurende een periode van twee jaar de kerngroep zullen vormen. Qua samenstelling zijn we op zoek naar een evenwichtige mix van Denderleeuwenaren met een deskundigheid uit de verschillende vrijetijdsdomeinen. We streven hierbij naar een realistische weergave van onze Denderleeuwse bevolking. Wie nieuwsgierig geworden is naar het Vrijetijdsforum kan terecht op www.denderleeuw.be/vrijetijdsforum voor meer info. Daar vind je ook het invulformulier als je je kandidaat wil stellen. Dit kan trouwens tot 31 januari 2020”, zegt schepen van Communicatie en Feestelijkheden, Marnick Vaeyens.