Nieuws

Deputatie provincie Oost-Vlaanderen weigert omgevingsvergunning Safa Dender voor cultureel ontmoetingscentrum

Vandaag, 26 juni 2023, werd Lokaal Bestuur Denderleeuw in kennis gesteld van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 15 juni 2023 om de vergunning van Safa Dender voor het verbouwen van magazijnen tot cultureel ontmoetingscentrum te weigeren. De deputatie volgt hiermee het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Denderleeuw.

“Nadat wij eerder op 10 januari 2023 de aanvraag voor een omgevingsvergunning reeds hadden geweigerd omwille van de mobiliteitsimpact, volgt nu ook de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen ons standpunt. Hoewel de vzw Safa Dender nog een aangepaste mobiliteitstoets had aangereikt, bleek deze niet te volstaan”, zegt schepen Jan De Nul.

Burgemeester Jo Fonck vervolgt: “De deputatie is van mening dat er op basis van deze mobiliteitstoets nog steeds niet kan geconcludeerd worden dat er zich geen mobiliteitsproblemen zouden voordoen. De voorziene (openbare) parkeerfaciliteiten vormen samen met het bestaande parkeerregime geen enkele garantie hiervoor. De parkeerdruk in dit verstedelijkt deel van onze gemeente riskeert dan ook op bepaalde momenten onaanvaardbaar hoog te worden, zeker wanneer alle functies binnen het cultureel centrum gebruikt zouden worden. De deputatie merkte wel op dat het vestigen van een cultureel centrum of ontmoetingscentrum aan de overzijde van het station logischer zou zijn omdat dit net naast de NMBS-parking zou liggen en ook net naast de mobiliteitsknooppunten van het openbaar vervoer.”