Nieuws

Vanaf nu ook adreswijziging via gemeentelijk digitaal loket

De online aangifte van een adreswijziging verloopt voortaan nog eenvoudiger via het digitaal loket op de gemeentelijke website. Gemeente Denderleeuw heeft als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen het nieuwe aangifteformulier in de eGovFlow-module Burgerzaken geactiveerd, waardoor de aangifte voor adreswijzigingen binnen of naar onze gemeente nog verder vereenvoudigd werd.

De dienst Burgerzaken registreerde het voorbije jaar 1898 aankomsten en verhuizen binnen de gemeente. Het merendeel van deze aangiften gebeurde nog steeds persoonlijk aan het loket. Terwijl dit makkelijk van thuis kan via het digitaal loket. Dat bespaart de aanvragers tijd én een verplaatsing naar het administratief centrum.

In 2019 gebeurden al 428 aangiften via het ‘oude’ webformulier op de gemeentelijke website. “Dat was nog een eenvoudig online formulier dat de aanvrager volledig moest invullen voor zichzelf en zijn gezin. Met het nieuwe formulier in de eGovFlow-module wordt de aanvraag voor een groot deel geautomatiseerd”, legt Marnick Vaeyens, schepen van ICT & Communicatie, uit. “De aanvrager dient dan wel met zijn identiteitskaart of een identificatie-app aan te melden, zodat we verzekerd zijn van zijn identiteit. Het grote voordeel: dankzij deze beveiligde aanmelding worden automatisch de gegevens van de aanvrager correct ingevuld. Daarnaast kunnen meteen de gegevens van de gezinsleden opgevraagd en toegevoegd worden bij de aanvraag. Ook de straat kan bij de aangifte gekozen worden uit een lijstje, waardoor er geen vergissingen kunnen ontstaan. Nog een voordeel: na de aangifte krijgt de aanvrager automatisch een ontvangstbewijs in de mailbox.”

Met de aangifte is de kous natuurlijk nog niet af. “Na de aangifte verwittigt de dienst Burgerzaken de wijkagent en die zal dan de adreswijziging komen vaststellen. Bij een positieve controle van de wijkagent wordt de adreswijziging definitief bevestigd door de dienst Burgerzaken. De aanvragers zijn dan officieel ingeschreven op datum van kennisname van de aangifte”, zegt Andy Depetter, schepen van Organisatie & Kwaliteit. “Daarna krijgt de aanvrager een uitnodiging in de bus om zijn adres op zijn identiteitskaart te wijzigen. Daarvoor moet wel nog een bezoekje aan het administratief centrum ingepland worden.”

Succesverhaal

Sinds de invoering van het eGovFlow-platform voor Burgerzaken begin maart werden er al 1620 akten en attesten afgeleverd op digitale wijze. Bij 824 aanvragen kreeg de burger zelfs volautomatisch het gevraagde document in de mailbox. Er was dus geen bezoek aan het administratief centrum of een tussenkomst van een medewerker van de dienst Burgerzaken nodig.

Meer info

Dienst Burgerzaken: burgerzaken@denderleeuw.be

www.denderleeuw.be/digitaalloket