Digitaal loket kent een succesvolle start

Het digitaal loket van de gemeente Denderleeuw kent een succesvolle start. Tijdens de eerste drie maanden werden 395 akten en attesten van de dienst Burgerzaken aangevraagd en werd er 336 keer een inname van openbaar domein online aangevraagd.

“Het digitaal loket werd drie maanden geleden gelanceerd en we merken dat meer en meer burgers hun weg er naartoe vinden. Tijdens die eerste maanden werden er 395 akten en attesten van de dienst Burgerzaken aangevraagd met als top 3 het uittreksel van het strafregister, attest van gezinssamenstelling en attest van hoofdverblijfplaats. Ook werd er 336 keer een inname van openbaar domein online aangevraagd. De cijfers tonen aan dat heel wat burgers een beroep doen op het digitaal loket en dat stemt ons heel tevreden. Het digitaal loket was namelijk een verdere stap in ons streven naar een optimale en efficiënte dienstverlening van onze organisatie naar onze burgers toe”, zegt schepen Andy Depetter, bevoegd voor Organisatie en Kwaliteit.

“We vonden het belangrijk om de voorbije maanden maximaal in te zetten op de communicatie rond het digitaal loket. Dat hebben we gedaan via het infoblad, affiches, website en sociale media en dat werpt duidelijk zijn vruchten af”, besluit schepen van Communicatie, Marnick Vaeyens.