Nieuws

Digitale infoavond voor ondernemers over geplande wegenwerken in Denderleeuw

UNIZO Denderleeuw en het Lokaal Bestuur Denderleeuw organiseren op woensdag 9 juni de digitale infoavond ‘Staan er wegenwerken gepland in jouw straat?’. Deze avond is exclusief voor ondernemers uit Denderleeuw. Inschrijven is gratis maar verplicht via www.unizo.be/wegenwerkendenderleeuw.

“We willen deze infosessie absoluut nog dit voorjaar organiseren”, vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “Ik hoef niet te vertellen dat de coronacrisis de lokale handelaren al meer dan een jaar zeer hard treft. Zelfs nu er stelselmatig meer versoepelingen komen, zal het nog een hele tijd duren alvorens de lokale handel hiervan kan herstellen. Stel je voor dat er dan ook nog eens grootschalige wegenwerken komen net voor jouw winkeldeur. Ook al zijn die werken noodzakelijk, dat nog zou dit een nachtmerrie zijn, als we denken aan de daling van de omzet, de kosten die oplopen, mogelijk een tijdelijke sluiting… Maar, mits een goede aanpak kan heel wat hinder voor de ondernemers worden beperkt. Hoe dit kan, wordt uit de doeken gedaan door een gespecialiseerd adviseur mobiliteit bij de UNIZO Studiedienst, die toelichting zal geven van mogelijke subsidies en originele acties.”

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw zegde onmiddellijk zijn medewerking toe voor dit initiatief: “Het is ook voor ons als overheid van belang dat ondernemers goed worden geïnformeerd”, zegt Jan De Nul, schepen van Lokale Economie. “Het lokaal bestuur en UNIZO kunnen hier perfect complementair werken. Waar UNIZO ondernemers ondersteunt op informatief vlak, is het onze taak om wegenwerken zo goed mogelijk te plannen en te coördineren. We beseffen maar al te goed dat bijvoorbeeld een kledingwinkel al ruim vooraf zijn collecties moet kopen en dus tijdig wil geïnformeerd worden over langdurige werken. Daarom willen we op deze infoavond alvast een overzicht geven van alle werken die door het lokaal bestuur gepland zijn of mogelijk zijn in 2021 en 2022.”

“Het is zeker niet altijd evident om zo’n overzicht over een lange termijn te geven. Grote werken doorlopen een lang planningstraject, van studiefase tot gunning en effectieve werkzaamheden. En daarbij kunnen altijd obstakels optreden. Bijvoorbeeld als in de voorbereidende fase uit rioolinspectie blijkt dat er ook bijkomende werken aan de openbare riolering nodig zijn. Ook is er in het hele traject continu afstemming nodig tussen de andere partners en aannemers. En bij de uitvoering van de werken spelen de weersomstandigheden dan ook nog eens een grote rol”, vult Yves De Smet, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, aan. “Uiteraard brengen wegenwerken altijd hinder voor de buurtbewoners of handelaren met zich mee. Men kan geen omelet bakken zonder een ei te breken. Maar de doelstelling is altijd om maximaal af te stemmen en af te spreken, zodat de hinder zo veel mogelijk beperkt kan blijven. En we zorgen ervoor om steeds correct en
tijdig te communiceren over wegenwerken en onze inwoners en handelaren zo goed mogelijk te informeren gedurende het hele proces.”

Nevens legt eveneens de nadruk op positieve communicatie door de handelaren zelf: “Bij heel wat wegenwerken in andere gemeenten is gebleken dat een positieve communicatie naar klanten toe de financiële pijn kan verlichten en klanten veel meer over de vloer blijven komen. Mits een goed plan van commerciële aanpak en leuke originele acties is veel mogelijk. Dat moet natuurlijk in samenspraak gebeuren tussen alle partners: de ondernemers, de aannemers en de opdrachtgever zoals het gemeentebestuur. Praten helpt in veel gevallen. Daarom bieden we de ondernemers op deze infoavond ook de uitzonderlijke kans om vragen te stellen over de plannen binnen Denderleeuw.”

Deze gratis infomeeting op woensdag 9 juni is exclusief voor ondernemers uit Denderleeuw. Inschrijven is verplicht via https://www.unizo.be/wegenwerkendenderleeuw.