DVD wordt politieke partij

"Bij de oprichting van DVD als beweging enkele weken geleden, hebben schepen Scheerlinck en ikzelf gesteld dat we nog steeds NVA-lid bleven en dat we alle mensen met een toekomstgerichte visie op een Duurzaam Vlaams Denderleeuw wilden  verenigen" zegt burgemeester Jan De Dier.

 

"Tot nader order is er in ons land nog steeds het grondwettelijk recht om een vereniging op te richten" vervolgt hij.

 

"De afgelopen dagen is duidelijk gebleken dat de lokale NVA-afdeling tot geen enkel gesprek bereid was, wel integendeel we werden geschorst als bestuurslid zonder enige vorm van wederwoord en onmiddellijk doorverwezen naar een nationaal verzoenings (lees oorlogs)tribunaal".

 

"Het feit dat we niet meer uitgenodigd werden voor de fractievergaderingen, het feit dat uit het stemgedrag op de laatste gemeenteraad blijkt dat NVA niet langer haar eigen burgemeester en schepen steunen (toch wel lijstduwer en trekker bij de afgelopen verkiezingen) maar eerder volledig laten vallen, het feit dat de lokale voorzitter Duyck aan de gouverneur stelt dat De Dier en Scheerlinck niet passen in een mogelijk toekomstig samengaan van NVA en SPa in een volgende coalitie, kortom de bocht van meer dan 180° die NVA genomen heeft, heeft ons overtuigd, en dit gesterkt door de overweldigende steun die we de laatste weken mochten ervaren van de man in de straat, om ons lidmaatschap van NVA ongedaan te maken en voortaan met DVD als volwaardige politieke partij van start te gaan" klinkt het bij Duurzaam Vlaams Denderleeuw.

 

"In de komende maanden zullen we DVD verder uitbouwen als partij met een specifiek profiel en dit met het oog op de verkiezingen van 2018 waar we de échte verandering willen brengen" besluit burgervader Jan De Dier.